OBD-Codes

Diagnose Fout Codes (DTC’s)

 

OBD2 DTC’s zijn codes die in het motormanagementsysteem worden bewaard als er een fout optreedt in het systeem van het voertuig. Iedere code geeft een specifiek probleem aan in het voertuig.

De monteur heeft hierdoor een richtlijn waar hij moet beginnen om het probleem op te lossen. De OBD2 DTC-codes hebben vijf alfa numerieke karakters. Het eerste karakter is een letter welke aangeeft waardoor de code is geactiveerd. De andere vier zijn cijfers die extra informatie geven zoals welke sensor hem heeft aangezet en waar de fout zich bevindt.

 

OBD foutcodelijst

P0000 Geen fout

P0001 Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken

P0002 Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal

P0003 Regeling Brandstofhoeveelheid, laag signaal

P0004 Regeling Brandstofhoeveelheid, hoog signaal

P0005 Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken

P0006 Brandstof-afsluit-klep, laag signaal

P0007 Brandstof-afsluit-klep, hoog signaal

P0008 Motor positiesysteem, cilinderrij 1, motorvermogen

P0009 Motor positiesysteem, cilinderrij 2, motorvermogen

P0010 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinderrij 1, storing in circuit

P0011 Nokkenaspositie cilinderrij 1, timing te veel vervroegd

P0012 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinderrij 1, timing teveel verlaat

P0013 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinderrij 1, storing in circuit

P0014 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinderrij 1, timing te veel vervroegd

P0015 B Nokkenaspositiesensor timing te laat cilinderrij 1

P0016 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor A

P0017 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 – sensor B

P0018 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2- sensor A

P0019 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2 – sensor B

P0020 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking

P0021 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt

P0022 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt

P0023 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking

P0024 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt

P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt; Bank 2

P0026 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1

P0027 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1

P0028 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank2

P0029 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1

P0030 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, onderbreking

P0031 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa

P0032 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus

P0033 Turbo/super charger omloopklep, circuit onderbroken

P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa

P0035 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan plus

P0036 Voorverwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2

P0037 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa

P0038 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus

P0039 Turbo/super charger omloopklep, onjuiste werking

P0040 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 1 ; Bank 2 – sensor 1

P0041 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 2 ; Bank 2 sensor 2

P0042 Verwarmingselement lambdasonde; Bank 1- sensor 3

P0043 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met massa; Bank 1- sensor 3

P0044 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met plus; Bank 1 – sensor 3

P0045 Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking

P0046 Regelsensor laaddruk turbo, bereik/vermogen

P0047 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te laag

P0048 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te hoog

P0049 Turbine turbo, te hoog toerental

P0050 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, elektrische storing

P0051 Cilinder-rij 2, sonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met massa

P0052 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met plus

P0053 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 1

P0054 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 2

P0055 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 – sensor 3

P0056 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, elektrische storing

P0057 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met massa

P0058 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met plus

P0059 Weerstand verwarmingselement; Bank 2 – sensor 1

P0060 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 2

P0061 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 – sensor 3

P0062 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3

P0063 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 – sensor 3

P0064 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar plus; Bank 2 – sensor 3

P0065 Luchtregelklep voor verstuivers, onaannemelijk signaal

P0066 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met massa

P0067 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met plus

P0068 Verband luchtmeting tot gasklepstand weg

P0069 Verband luchtmeting tot barometrischedruk weg

P0070 Circuit omgevingstemperatuursensor

P0071 Omgevingstemperatuursensor, onjuist signaal

P0072 Omgevingstemperatuursensor, te laag signaal

P0073 Omgevingstemperatuursensor, te hoog signaal

P0074 Omgevingstemperatuursensor, sporadische storing

P0075 Circuit openingstijd inlaattklep(pen); Bank 1

P0076 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 1

P0077 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 1

P0078 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen); Bank 1

P0079 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 1

P0080 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 1

P0081 Circuit openingstijd inlaattklep(pen); Bank 2

P0082 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 2

P0083 Circuit openingstijd inlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 2

P0084 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen); Bank 2

P0085 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan massa; Bank 2

P0086 Circuit openingstijd uitlaattklep(pen), kortsluiting aan plus; Bank 2

P0087 Brandstofgallerij, druk te laag

P0088 Brandstofgallerij, druk te hoog

P0089 Klep voor brandstofdosering, onaannemelijk signaal

P0090 Klep voor brandstofdosering, onderbreking

P0091 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met massa

P0092 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met plus

P0093 Lek in brandstofsysteem, groot

P0094 Lek in brandstofsysteem, klein

P0095 Circuit luchttemperatuursensor 2

P0096 Luchttemperatuursensor 2, onaannemelijk signaal

P0097 Luchttemperatuursensor 2, te laag signaal

P0098 Luchttemperatuursensor 2, te hoog signaal

P0099 Luchttemperatuursensor 2, sporadische storing

P0100 Massa of volume luchtstroming, onaannemelijk signaal

P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal

P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak

P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal

P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing

P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal

P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal

P0107 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te zwak

P0108 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te sterk

P0109 Absolute druksensor inlaat(map), sporadische storing

P0110 Luchttemperatuursensor, te laag signaal

P0111 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk

P0112 Luchttemperatuursensor, signaal te zwak

P0113 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk

P0114 Luchttemperatuursensor, sporadische storing

P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal

P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal

P0117 Koelvloeistoftemperatuursensor, te laag signaal

P0118 Koelvloeistoftemperatuursensor, te hoog signaal

P0119 Koelvloeistoftemperatuursensor, sporadische storing

P0120 Gaskleppotentiometer, onaannemelijk signaal

P0121 Gaskleppotentiometer, onaannemelijk signaal

P0122 Gaskleppotentiometer, signaal te zwak

P0123 Gaskleppotentiometer, te hoog signaal

P0124 Gaskleppotentiometer, sporadische storing

P0125 Koelvloeistoftemperatuur voor lambdaregeling, niet bereikt “open loop”

P0126 Koelvloeistoftemperatuursensor, onjuist signaal voor stabiel laten draaien motor

P0127 Inlaatluchttemperatuur te hoog

P0128 Klep voor koelvloeistofcircuit, temperatuur onder regelbereik

P0129 Barometrische druk te laag

P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 – sensor 1

P0131 Cilinderrij 1 lambdasonde 1, spanning te laag

P0132 Cilinderrij 1 lambdasonde 1, spanning te hoog

P0133 Lambdasensor, lage spanning, trage respons; Bank 1 – sensor 1

P0134 Lambdasensor, circuit onderbroken; Bank 1 – sensor 1

P0135 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 1

P0136 Lambdasonde, onaannemelijk signaal; Bank 1 – sensor 2

P0137 Lambdasonde, te laag signaal; Bank 1 – sensor 2

P0138 Lambdasonde, te hoog signaal; Bank 1 – sensor 2

P0139 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 2

P0140 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 2

P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 2

P0142 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 1 – sensor 3

P0143 Lambdasensor, signaal te laag; Bank 1 – sensor 3

P0144 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 1 – sensor 3

P0145 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 – sensor 3

P0146 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 – sensor 3

P0147 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 – sensor 3P0148 Fout in

aanvoersysteem brandstof

P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof

P0149 Brandstofberekeningssysteem, afwijking van inspuittijden

P0150 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2, sensor 1

P0151 Lambdasonde, Te lage spanning; Bank 2 – sensor 1

P0152 Lambdasonde, spanning te hoog; Bank 2 – sensor 1

P0153 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 1

P0154 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 1

P0155 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 1

P0156 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2

P0157 Lambdasonde, spanning te laag; Bank 2 – sensor 2

P0158 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 2

P0159 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 2

P0160 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 2

P0161 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 – sensor 2

P0162 Lambdasonde, circuit; Bank 2 – sensor 3

P0163 Lambdasonde, te lage voltage; Bank 2 – sensor 3

P0164 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 – sensor 3

P0165 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 – sensor 3

P0166 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 – sensor 3

P0167 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 2 – sensor 3

P0168 Brandstof temperatuur te hoog

P0169 Brandstofverbruik niet correct

P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie

P0171 Samenstelling lucht/brandstof mengsel te arm

P0172 Samenstelling lucht/brandstofmengsel te rijk

P0173 Onjuiste berekening lucht/brandstofmengsel; Bank 2

P0174 Lucht/brandstof mengsel te arm; Bank 2

P0175 Lucht/brandstof mengsel te rijk; Bank 2

P0176 Brandstofmengselsensor, fout in circuit

P0177 Brandstofmengselsensor, onaannemelijk signaal

P0178 Sensor brandstofsamenstelling,signaal te laag

P0179 Brandstofmengselsensor, te lage invoer

P0180 Brandstoftemperatuursensor “A”, onjuiste signaal spanning

P0181 Brandstoftemperatuursensor “A”, onaannemelijk signaal

P0182 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer beneden minimum

P0183 Brandstoftemperatuursensor “A”, invoer boven maximum

P0184 Brandstoftemperatuursensor “A”, sporadische storing

P0185 Brandstoftemperatuursensor “B”, onjuist signaal

P0186 Brandstoftemperatuursensor “B”, onaannemelijk signaal

P0187 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer beneden minimum

P0188 Brandstoftemperatuursensor “B”, invoer boven het maximum

P0189 Brandstoftemperatuursensor “B”, sporadische storing

P0190 Onjuiste brandstofdruk

P0191 Sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal

P0192 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met massa

P0193 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met plus

P0194 Sensor brandstofdruk, sporadische storing

P0195 Motorolie temperatuursensor, onjuist signaal

P0196 Motorolie temperatuursensor, onaannemelijk signaal

P0197 Motorolie temperatuursensor, signaal te zwak

P0198 Motorolie temperatuursensor, signaal te sterk

P0199 Motorolie temperatuursensor, sporadische storing

P0200 injectoren, onjuiste werking

P0201 Injector 1, storing in circuit

P0202 Injector 2, storing in circuit

P0203 Injector 3, storing in circuit

P0204 Injector 4, storing in circuit

P0205 Injector 5, storing in circuit

P0206 Injector 6, storing in circuit

P0207 Injector 7, storing in circuit

P0208 Injector 8, storing in circuit

P0209 Injector 9, storing in circuit

P0210 Injector 10, storing in circuit

P0211 Injector 11, storing in circuit

P0212 Injector 12, storing in circuit

P0213 Koudstart injector 1, onjuiste werking

P0214 Koudstart injector 2, onjuiste werking

P0215 Brandstofafsluitklep, onjuiste werking

P0216 Klep inspuitbegin, onjuiste werking

P0217 Motor temperatuur veel te hoog

P0218 Transmissie temperatuur veel te hoog

P0219 Maximum motortoerental overschreden

P0220 Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal

P0221 Gasklephoeksensor 2 , onaannemelijk signaal

P0222 Gasklephoeksensor 2, signaal te zwak

P0223 Gasklephoeksensor 2, signaal te sterk

P0224 Gasklep/pedaal positiesensor, sporadische storing

P0225 Gasklep/pedaal positiesensor, voedingspanning

P0226 Gasklep/pedaal positiesensor, onaannemelijk signaal

P0227 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te zwakP0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te

sterk

P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk

P0229 Gasklep/pedaal positiesensor “C”, sporadische storing

P0230 Brandstofpomprelais, storing in circuit

P0231 Brandstofpomp, storing in secundair circuit

P0232 Brandstofpomp, sluiting naar plus

P0233 Brandstofpomp, circuit secundaire brandstofpomp sporadische storing

P0234 Turbo laaddrukregeling, regelgrens overschreden

P0235 Turbovuldruksensor, onjuiste werking

P0236 Turbo/super charger, laadruksensor “A” onaannemelijk signaal

P0237 Turbo/super charger, laadruksensor “A” te laag signaal

P0238 Turbo/super charger, laadruksensor “A” te hoog signaal

P0239 Turbo/super charger, laadruksensor “B” onjuist signaal

P0240 Turbo/super charger, laadruksensor “B” onaannemelijk signaal

P0241 Turbo/super charger, laadruksensor “B” te laag signaal

P0242 Turbo/super charger, laadruksensor “B” te hoog signaal

P0243 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing kortsluiting aan massa

P0244 Turbo/super charger, laadrukbegrenzer “A” onjuiste werking

P0245 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing , kortsluiting aan massa

P0246 Turbo/super charger, laadrukbegrenzing , kortsluiting aan plus

P0247 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” onjuiste werking

P0248 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” buiten meet bereik

P0249 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” te lage spanning

P0250 Turbo/super charger, omloopmagneetklep “B” te hoge spanning

P0251 Inspuitbegin verstelling “A”, onjuiste werking

P0252 Inspuitbegin verstelling “A”, buiten bereik

P0253 Inspuitbegin verstelling “A”, signaal te laag

P0254 Inspuitbegin verstelling “A”, signaal te hoog

P0255 Inspuitbegin verstelling “A”, sporadische storing

P0256 Inspuitbegin verstelling “B”, onjuiste werking

P0257 Inspuitbegin verstelling “B”, buiten meetbereik

P0258 Inspuitbegin verstelling “B”, signaal te laag

P0259 Inspuitbegin verstelling “B”, signaal te hoog

P0260 Inspuitbegin verstelling “B”, sporadische storing

P0261 Injector cilinder 1, kortsluiting met massa

P0262 Injector cilinder 1, kortsluiting met plus

P0263 Inspuithoeveelheid cilinder 1 niet in balans

P0264 Injector cilinder 2, kortsluiting met massa

P0265 Injector cilinder 2, kortsluiting met plus

P0266 Inspuithoeveelheid cilinder 2 niet in balans

P0267 Injector cilinder 3, kortsluiting met massa

P0268 Injector cilinder 3, kortsluiting met plus

P0269 Inspuithoeveelheid cilinder 3 niet in balans

P0270 Injector cilinder 4, kortsluiting met massa

P0271 Injector cilinder 4, kortsluiting met plus

P0272 Inspuithoeveelheid cilinder 4 niet in balans

P0273 Injector cilinder 5, kortsluiting met massa

P0274 Injector cilinder 5, kortsluiting met plus

P0275 Inspuithoeveelheid cilinder 5 niet in balans

P0276 Injector cilinder 6, kortsluiting met massa

P0277 Injector cilinder 6 kortsluiting met plus

P0278 Inspuithoeveelheid cilinder 6 niet in balans

P0279 Injector cilinder 7, kortsluiting met massa

P0280 Injector cilinder 7, kortsluiting met plus

P0281 Inspuithoeveelheid cilinder 7 niet in balans

P0282 Injector cilinder 8, kortsluiting met massa

P0283 Injector cilinder 8, kortsluiting met plus

P0284 Inspuithoeveelheid cilinder 8 niet in balans

P0285 Injector cilinder 9, kortsluiting met massa

P0286 Injector cilinder 9, kortsluiting met plus

P0287 Inspuithoeveelheid cilinder 9 niet in balans

P0288 Injector cilinder 10, kortsluiting met massa

P0289 Injector cilinder 10, kortsluiting met plus

P0290 Inspuithoeveelheid cilinder 10 niet in balans

P0291 Injector cilinder 11, kortsluiting met massa

P0292 Injector cilinder 11, kortsluiting met plus

P0293 Inspuithoeveelheid cilinder 11 niet in balans

P0294 Injector cilinder 12, kortsluiting met massa

P0295 Injector cilinder 12, kortsluiting met plus

P0296 Inspuithoeveelheid cilinder 12 niet in balans

P0297 Voertuig conditie overbelast

P0298 Motor olie temperatuur te hoog

P0299 Turbo/ charger overbelast

P0300 Meervoudig overslaan cilinder waargenomen

P0301 Overslaan cilinder 1 gedetecteerd

P0302 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd

P0303 Overslaan cilinder 3 gedetecteerd

P0304 Overslaan cilinder 4 gedetecteerd

P0305 Overslaan cilinder 5 gedetecteerd

P0306 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd

P0307 Overslaan cilinder 7 gedetecteerd

P0308 Overslaan cilinder 8 gedetecteerd

P0309 Overslaan cilinder 9 gedetecteerd

P0310 Overslaan cilinder 10 gedetecteerd

P0311 Overslaan cilinder 11 gedetecteerd

P0312 Overslaan cilinder 12 gedetecteerd

P0313 Cilinderoverslag herkend, brandstofgebrek

P0314 Cilinderoverslag, een cilinder

P0315 Afwijkingen krukaspositie systeem niet ingeleerd

P0316 Overslaan tijdens eerste 1000 omwentelingen gedetecteerd

P0317 Hardware ruw-terrein regeling niet aanwezig

P0318 Wegdekconditiesensor “A”, onjuist signaal

P0319 Wegdekconditiesensor “B”, onjuist signaal

P0320 Sensor motortoerental geen juist signaal

P0321 Sensor motortoerental, onaannemelijk signaal

P0322 Sensor motortoerental/krukassensor, geen signaal

P0323 Motortoerental sensor, sporadische storing

P0324 Pingelregeling, onjuiste werking

P0325 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 1

P0326 Pingelsensor, onaannemelijk signaal; Bank 1

P0327 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 1

P0328 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 1

P0329 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 1

P0330 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 2

P0331 Pingelsensor “B”, onaannemelijk signaal; Bank 2

P0332 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 2

P0333 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 2

P0334 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 2

P0335 Krukaspositie-sensor “A”, onjuist signaal

P0336 Krukassensor, onjuist signaal

P0337 Krukassensor, signaal te zwak

P0338 Krukassensor, signaal te hoog

P0339 Krukassensor, sporadische storing

P0340 Nokkenaspositie sensor, onjuist signaal; Bank 1

P0341 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1

P0342 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1

P0343 Nokkenaspositie-sensor, signaal te sterk; Bank 1

P0344 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 1

P0345 Nokkenaspositie-sensor, circuit; Bank 2

P0346 Nokkenaspositie-sensor, Onaannemelijk signaal

P0347 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met massa; Bank 2

P0348 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met plus; Bank 2

P0349 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 2

P0350 Bobine, onjuiste werking

P0351 Bobine, onjuiste werking

P0352 Bobine “B”, onjuiste werking

P0353 Bobine “C”, onjuiste werking

P0354 Bobine “D”, onjuiste werking

P0355 Bobine “E”, onjuiste werking

P0356 Bobine “F”, onjuiste werking

P0357 Bobine “G”, onjuiste werking

P0358 Bobine “H”, onjuiste werking

P0359 Bobine “I”, onjuiste werking

P0360 Bobine “J”, onjuiste werking

P0361 Bobine “K”, onjuiste werking

P0362 Bobine “L”, onjuiste werking

P0363 Overslaan gedetecteerd, brandstoftoevoer onderbroken

P0364 Bobine “L”, onjuiste werking primair/secundair circuit

P0365 Nokkenaspositie-sensor, onjuiste werking; Bank 1

P0366 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1

P0367 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1

P0368 Nokkenaspositiesensor, signaal te sterk; Bank 1

P0369 Nokkenaspositiesensor, sporadische storing; Bank 1

P0370 Referentie signaal “timing” onjuist

P0371 Referentie signaal “timing” te veel pulsen

P0372 Referentie signaal “timing” te weinig pulsen

P0373 Referentie signaal “timing”, sporadische storing; Signaal “A”

P0374 Referentie signaal “timing”, signaal onderbroken; Signaal “A”

P0375 Timing-referentie signaal hoog “B”, onjuist signaal

P0376 Timing-referentie signaal hoog “B”, te veel pulsen

P0377 Timing-referentie signaal hoog “B”, te weinig pulsen

P0378 Timing-referentie signaal hoog “B”, sporadische storing

P0379 Timing-referentie signaal hoog “B”, sporadische storing / geen pulsen

P0380 Gloeibougie, circuit “A”

P0381 Fout in gloeibougiecircuit(controle lamp)

P0382 Gloeibougie, circuit “B”

P0383 Fout in gloeibougiecircuit(controle lamp)

P0384 Gloeibougie, circuit “B”

P0385 Krukassensor “B”, onjuist signaal

P0386 Krukassensor “B”, onaannemelijk signaal

P0387 Krukassensor “B”, te laag signaalP0388 Krukassensor “B”, te hoog signaal

P0388 Krukassensor “B”, te hoog signaal

P0389 Krukassensor “B”, sporadische storing

P0390 Nokkenaspositiesensor “B”, onjuiste werking; Bank 2

P0391 Nokkenaspositiesensor “B” , onaannemelijk signaal; Bank 2

P0392 Nokkenaspositiesensor “B”, signaal te zwak; Bank 2

P0393 Nokkenaspositiesensor “B”, signaal te sterk; Bank 2

P0394 Nokkenaspositiesensor “B”, sporadische storing; Bank 2

P0400 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking

P0401 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onvoldoende stroming gassen

P0402 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgasdoorstroming vastgesteld

P0403 Magneetklep-uitlaatgasrecirculatie, onjuiste werking

P0404 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, regelverschil

P0405 Temperatuursensor “A” uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak

P0406 Temperatuursensor “A” uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk

P0407 Potentiometer “B” uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak

P0408 Potentiometer “B” uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk

P0409 Uitlaatgasrecirculatie sensor “A”, onjuist signaal

P0410 Secundair -luchtsysteem, onjuiste werking

P0411 Secundair-luchtsysteem, onvoldoende doorstroming

P0412 Secundaire-luchtinblaasklep “A”, onjuiste werking

P0413 Secundaire-luchtinblaasklep, circuit onderbroken

P0414 Secundaire-luchtinblaasklep “A”, kortsluiting

P0415 Secundaire-luchtinblaasklep “B”, onjuiste werking

P0416 Secundaire-luchtinblaasklep “B”, circuit onderbroken

P0417 Secundaire-luchtinblaasklep “B”, kortsluiting

P0418 Relais voor secundaire-luchtpomp “A”, onjuiste werking

P0419 Relais voor secundaire-luchtpomp “B”, onjuiste werking

P0420 Katalysator, onjuiste werking

P0421 Katalysator, onjuiste werking; Bank 1

P0422 Hoofd katalysator, onjuiste werking; Bank 1

P0423 Verwarmde katalysator, onjuiste werking; Bank 1

P0424 Verwarmde katalysator, temperatuur te laag; Bank1

P0425 Temperatuursensor katalysator; Bank 1

P0426 Temperatuur sensor katalysator, onjuiste werking; Bank 1

P0427 Temperatuur sensor katalysator, kortsluiting met massa; Bank 1

P0428 Temperatuursensor katalysator, kortsluiting met plus; Bank 1

P0429 Verwarmde katalysator, onjuiste werking circuit verwarming; Bank 1

P0430 Katalysator, onjuiste werking; Bank 2

P0431 Opwarmkatalysator, onjuiste werking; Bank 2

P0432 Hoofdkatalysator, geringe werking; Bank 2

P0433 Verwarmde katalysator, geringe werking; Bank 2

P0434 Katalysator, temperatuur te laag; Bank 2

P0435 Temperatuursensor katalysator; Bank 2

P0436 Temperatuursensor katalysator, onaannemelijk signaal; Bank 2

P0437 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met massa; Bank 2

P0438 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met plus; Bank 2

P0439 Verwarming circuit katalysator; Bank 2

P0440 Brandstofregeneratiesysteem, onjuiste werking

P0441 Brandstofregeneratiesysteem, doorlaat foutief

P0442 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage gedetecteerd

P0443 Brandstofregeneratieklep, onjuiste werking

P0444 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken

P0445 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, kortsluiting

P0446 Brandstofregeneratiesysteem, controle circuit

P0447 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft “open” staan

P0448 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft “gesloten”

P0449 Brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing

P0450 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, onjuist signaal

P0451 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken

P0452 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te zwak

P0453 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te sterk

P0454 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing

P0455 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage waargenomen

P0456 Brandstofdamp afzuigsysteem, erg klein lek

P0457 Brandstofdamp afzuigsysteem, lek (vuldop ontbreekt/los)

P0458 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, laag circuit

P0459 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, hoog circuit

P0460 Brandstofniveausensor, onjuist signaal

P0461 Brandstofniveau sensor, onaannemelijk signaal

P0462 Brandstofniveau sensor, signaal te zwak

P0463 Brandstofniveau sensor, signaal te sterk

P0464 Brandstof niveausensor, sporadische storing

P0465 Brandstofregeneratie systeem, circuit stromingssensor

P0466 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, onaannemelijk signaal

P0467 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te laag

P0468 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te hoog

P0469 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, sporadische storing

P0470 Uitlaatgasdruksensor, onjuist signaal

P0471 Uitlaatgasdruksensor, onaannemelijk signaal

P0472 Uitlaatgasdruksensor, signaal te laag

P0473 Uitlaatgasdruksensor, signaal te hoog

P0474 Uitlaatgasdruksensor, sporadische storing

P0475 Uitlaatgasdruksensor, onjuiste werking

P0476 Uitlaatgasdrukcontroleklep, onjuiste werking

P0477 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te laag

P0478 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te hoog

P0479 Uitlaatgasdrukcontroleklep, sporadische storing

P0480 Koelluchtventilatoraansturing 1, onjuiste werking

P0481 Koelluchtventilatoraansturing 2, onjuiste werking

P0482 Koelluchtventilatoraansturing 3, onjuiste werking

P0483 Koelluchtventilator, werking

P0484 Koelluchtventilator, stroom circuit

P0485 Koelluchtventilator, massa probleem

P0486 Sensor uitlaatgasrecirculatie “B”, onjuist signaal

P0487 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal

P0488 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal

P0489 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te laag

P0490 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te hoog

P0491 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 1

P0492 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 2

P0493 Koelluchtventilator overbelast

P0494 Koelluchtventilator, te trage werking

P0495 Koelluchtventilator, te hoge ventilator snelheid

P0496 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te hoog

P0497 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te laag

P0498 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te laag

P0499 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te hoog

P0500 Snelheidsensor, onjuist signaal

P0501 Snelheidsensor, onjuist signaal

P0502 Snelheidsensor, onjuist signaal

P0503 Voertuigsnelheids-sensor, signaal te hoog / sporadische storing

P0504 Remlichtschakelaar A / B, samenhang

P0505 Stationaireregelklep, onjuiste werking

P0506 Stationaireregelklep, toerental lager dan verwacht

P0507 Stationaireregelklep, toerental hoger dan verwacht

P0508 Regeling stationair toerental, signaal te laag

P0509 Regeling stationair toerental, signaal te hoog

P0510 Stationairschakelaar, onjuist signaal

P0511 Stationairtoerental controle circuit

P0512 Beïnvloeding stationairtoerental niet mogelijk

P0513 Verkeerde wegrijblokkeringcode

P0514 Temperatuursensor accu, onjuist signaal

P0515 Temperatuursensor accu, onjuist signaal

P0516 Temperatuursensor accu, te laag signaal

P0517 Temperatuursensor accu, te hoog signaal

P0518 Stationair controle sporadische storing

P0519 Stationair controle circuit, onjuiste werking

P0520 Motorolie druksensor/schakelaar, onjuist signaal

P0521 Motorolie druksensor/schakelaar, onaannemelijk signaal

P0522 Motorolie druksensor/schakelaar, te laag signaal

P0523 Motorolie druksensor/schakelaar, te hoog signaal

P0524 Motorolie druk te laag

P0525 Cruise control servo, onjuiste werking

P0526 Koelluchtventilator-snelheidsensor, onaannemelijk signaal

P0527 Koelluchtventilator-snelheidsensor, onjuist signaal

P0528 Koelluchtventilator-snelheidsensor, geen signaal

P0529 Koelluchtventilator-snelheidsensor, sporadische storing

P0530 Druksensor airco, onjuist signaal

P0531 Belastingssignaal van aircocompressor, onaannemelijk signaal

P0532 Druksensor airco, signaal te zwak

P0533 Druksensor airco, signaal te sterk

P0534 Airco, verlies van koelmiddel

P0535 Temperatuursensor verdamper airco, onjuist signaal

P0536 Temperatuursensor verdamper airco, onaannemelijk signaal

P0537 Temperatuursensor verdamper airco, te laag signaal

P0538 Temperatuursensor verdamper airco, te hoog signaal

P0539 Temperatuursensor verdamper airco, sporadische storing

P0540 Circuit verwarming inlaatlucht “A”

P0541 Verwarming inlaatlucht “A”, sluiting naar massa

P0542 Verwarming inlaatlucht “A”, sluiting naar plus

P0543 Verwarming inlaatlucht “A”, circuit onderbroken

P0544 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 1, fout in circuit

P0545 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 1, laag signaal

P0546 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 1, hoog signaal

P0547 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 2, fout in circuit

P0548 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 2, laag signaal

P0549 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinderrij 2, hoog signaal

P0550 Druksensor stuurbekrachtiging, onjuist signaal

P0551 Druksensor stuurbekrachtiging, onaannemelijk signaal

P0552 Druksensor stuurbekrachtiging, te laag signaal

P0553 Druksensor stuurbekrachtiging, te hoog signaal

P0554 Druksensor stuurbekrachtiging, sporadische storing

P0555 Sensor remkracht versterker

P0556 Sensor remkracht versterker, onaannemelijk signaal

P0557 Sensor remkracht versterker, te laag signaal

P0558 Sensor remkracht versterker, te hoog signaal

P0559 Sensor remkracht versterker, sporadische storing

P0560 Systeemspanning, onaannemelijk signaal

P0561 Systeemvoltage, niet stabiel

P0562 Systeemspanning, spanning te laag

P0563 Systeemspanning, spanning te hoog

P0564 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar “A”

P0565 Aanschakel signaal cruise-control is niet aanwezig

P0566 Uitschakel signaal cruise-control is niet aanwezig

P0567 Cruise-control, signaal terugkoppeling afwezig

P0568 Schakelaar cruise control-snelheidsregelsysteem, onaannemelijk signaal

P0569 Cruise control, afrem signaal ontbreekt

P0570 Signaal acceleratie cruise-control, onjuist signaal

P0571 Cruise control, onjuist signaal remlichtschakelaar

P0572 Cruise control, signaal remlichtschakelaar beneden minimum

P0573 Cruise control, signaal remlichtschakelaar te hoog

P0574 Cruise control, voertuig snelheid te hoog

P0575 Cruise control, onjuist signaal circuit invoer

P0576 Cruise control invoer circuit, te laag signaal

P0577 Cruise control invoer circuit, te hoog signaal

P0578 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “A”, circuit onderbroken

P0579 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “A”, onjuiste werking

P0580 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar “A”, signaal te laag

P0581 Cruise control, invoer Multi-functie schakelaar “A”, signaal te hoog

P0582 Cruise control vacuüm controle circuit, circuit onderbroken

P0583 Cruise-control vacuüm controle circuit, te laag signaal

P0584 Cruise-control vacuüm controle circuit, te hoog signaal

P0585 Cruise control, verband tussen invoer Multi-functie schakelaar “A”/ “B” weg

P0586 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, circuit onderbroken

P0587 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met massa

P0588 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met plus

P0589 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”

P0590 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, circuit onderbroken

P0591 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, onjuiste werking

P0592 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, te laag signaal

P0593 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar “B”, te hoog signaal

P0594 Cruise control, servo regeling, circuit onderbroken

P0595 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan massa

P0596 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan plus

P0597 Thermostaat temperatuur controle, circuit onderbroken

P0598 Thermostaat temperatuur controle, te laag signaal

P0599 Thermostaat temperatuur controle, te hoog signaal

P0600 Seriële communicatie ontbreekt

P0601 Regelapparaat defect

P0602 Regelapparaat defect, interne fout

P0603 Regelapparaat defect, interne fout(KAM)

P0604 Regelapparaat defect (Ram geheugen)

P0605 Regelapparaat defect (ROM geheugen)

P0606 Regelapparaat defect, fout in micro processor

P0607 Regelapparaat defect, onjuiste werking

P0608 Stuurmodule snelheidssensor uitgang “A”

P0609 Stuurmodule snelheidssensor uitgang “B”

P0610 Regelunit, fout in module voertuig opties

P0611 Regelunit, controle module werking injectoren

P0612 Regelunit, injector controle module circuit relais

P0613 Regelunit, TCM processor

P0614 Regelunit/regeleenheid transmissie, miscommunicatie

P0615 Startmotortrelais, circuit

P0616 Startmotorrelais, kortsluiting met massa

P0617 Startmotorrelais, kortsluiting met plus

P0618 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(KAM)

P0619 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(RAM/ROM)

P0620 Controle circuit dynamo

P0621 Dynamo, Lampen sturing “L”

P0622 Dynamo, veld controle “F”

P0623 Controle circuit dynamo lamp

P0624 Brandstofdop controle lamp, circuit fout

P0625 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met massa

P0626 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met plus

P0627 Brandstofpompcontrole circuit, circuit onderbroken

P0628 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan massa

P0629 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan plus

P0630 Chassisnummer niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid motor/ regeleenheid

aandrijflijn

P0631 Chassisnummer niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid transmissie

P0632 Kilometerteller niet ingelezen in regelunit, regeleenheid motor/ regeleenheid aandrijflijn

P0633 Sleutel startonderbreking niet ingeprogammeerd, regeleenheid motor/ regeleenheid aandrijflijn

P0634 Regeleenheid: aandrijflijn, motor , transmissie; Temperatuur te hoog

P0635 Stuurbekrachtiging controle circuit

P0636 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan massa

P0637 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan plus

P0638 Gasklepregeleenheid, onaannemelijk signaal

P0639 Gasklepregeleenheid “2”, onaannemelijk signaal

P0640 Circuit verwarming inlaatlucht

P0641 Sensor hoogte voltage “A”, circuit onderbroken

P0642 Sensor referentie hoogte voltage “A”, te laag signaal

P0643 Sensor referentie hoogte voltage “A”, te hoog signaal

P0644 Instrumentenpaneel bestuurder, circuit seriële datacommunicatie

P0645 Airconditioning controle circuit, onaannemelijk signaal

P0646 Airconditioning controle circuit, te laag signaal

P0647 Airconditioning controle circuit, te hoog signaal

P0648 Controle lamp startonderbreking

P0649 Circuit “cruise-control” controle lamp

P0650 Diagnoselampje (MIL), storing in circuit

P0651 Sensor hoogte voltage “B”, circuit onderbroken

P0652 Sensor hoogte voltage “B”, te laag signaal

P0653 Sensor hoogte voltage “B”, te hoog signaal

P0654 Uitgangssignaal voor motortoerental, onaannemelijk signaal

P0655 Diagnoselampje motortemperatuur, onaannemelijk signaal

P0656 Brandstofmeter, onjuist uitgangsignaal

P0657 Voltage “actuator”, circuit onderbroken

P0658 Voltage “actuator”, te lage voltage

P0659 Voltage “actuator”, voltage te hoog

P0660 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 1

P0661 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 1

P0662 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met plus; Bank 1

P0663 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 2

P0664 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2

P0665 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2

P0666 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Circuit interne temperatuursensor

P0667 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, onaannemelijk signaal

P0668 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, te laag signaal

P0669 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor te hoog signaal

P0670 Regelunit gloeibougie-aansturing, onjuiste werking

P0671 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 1, onjuiste werking

P0672 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 2, onjuiste werking

P0673 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 3, onjuiste werking

P0674 Gloeispiraal cilinder 4 (Q13), elektrische storing in stroomcircuit

P0675 Gloeispiraal cilinder 5 (Q14), elektrische storing in stroomcircuit

P0676 Gloeispiraal cilinder 6 (Q15), elektrische storing in stroomcircuit

P0677 Gloeispiraal cilinder 7 (Q16), elektrische storing in stroomcircuit

P0678 Gloeispiraal cilinder 8 (Q17), elektrische storing in stroomcircuit

P0679 Gloeispiraal cilinder 9 (Q18), elektrische storing in stroomcircuit

P0680 Gloeispiraal cilinder 10 (Q19), elektrische storing in stroomcircuit

P0681 Gloeispiraal cilinder 11 (Q20), elektrische storing in stroomcircuit

P0682 Gloeispiraal cilinder 12 (Q21), elektrische storing in stroomcircuit

P0683 Regelunit gloeibougies, geen signaal naar regeleenheid aandrijflijn

P0684 Regelunit gloeibougies, onaannemelijk signaal

P0685 Voedingsrelais regeleenheid, circuit onderbroken

P0686 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met massa

P0687 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met plus

P0688 Voedingsrelais regeleenheid, referentie circuit onderbroken

P0689 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te laag

P0690 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te hoog

P0691 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met massa

P0692 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met plus

P0693 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met massa

P0694 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met plus

P0695 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met massa

P0696 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met plus

P0697 Sensor “C” referentie voltage, circuit onderbroken

P0698 Sensor “C” referentie voltage, kortsluiting aan massa

P0699 Sensor “C” referentie voltage, kortsluiting aan plus

P0700 Regeleenheid transmissie, onjuiste werking

P0701 Regeleenheid transmissie, controle transmissie onaannemelijk signaal

P0702 Transmissie, onjuiste werking

P0703 Remlichtschakelaar, onjuist signaal

P0704 Koppelingschakelaar, onjuist signaal

P0705 Rijstandsensor transmissie (PRND), onjuist signaal

P0706 Sensor transmissietrap automaat, onjuist signaal

P0707 Sensor transmissietrap automaat, signaal te zwak

P0708 Sensor transmissietrap automaat, signaal te sterk

P0709 Sensor transmissietrap automaat, tijdelijke storing

P0710 Temperatuursensor transmissievloeistof, onjuist signaal

P0711 Temperatuursensor transmissievloeistof, onaannemelijk signaal

P0712 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te zwak

P0713 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te sterk

P0714 Temperatuursensor transmissievloeistof, tijdelijke storing

P0715 Sensor ingangstoerental transmissie, onjuist signaal

P0716 Sensor ingangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal

P0717 Sensor ingangstoerental transmissie, geen signaal

P0718 Sensor ingangstoerental transmissie, tijdelijke storing

P0719 Koppelomvormer/remschakelaar, onjuist signaal

P0720 Sensor uitgangstoerental transmissie, onjuist signaal

P0721 Sensor uitgangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal

P0722 Sensor uitgangstoerental transmissie, geen signaal

P0723 Sensor uitgangstoerental transmissie, tijdelijke storing

P0724 Koppelomvormer/remschakelaar, signaal te sterk

P0725 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onjuist signaal

P0726 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onaannemelijk signaal

P0727 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,geen signaal

P0728 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,storing in circuit

P0729 Overbrengingsverhouding versnelling 6, onjuist

P0730 Overbrengingsverhouding transmissie, onjuist

P0731 Overbrengingsverhouding versnelling 1, onjuist

P0732 Overbrengingsverhouding versnelling 2, onjuist

P0733 Overbrengingsverhouding versnelling 3, onjuist

P0734 Overbrengingsverhouding versnelling 4, onjuist

P0735 Overbrengingsverhouding versnelling 5, onjuist

P0736 Overbrengingsverhouding achteruit, onjuist

P0737 Regeleenheid transmissie, circuit uitgaand signaal motortoerental

P0738 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te zwak

P0739 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te sterk

P0740 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking

P0741 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking

P0742 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking

P0743 Koppeling koppelomvormer, storing in circuit

P0744 Koppeling koppelomvormer, tijdelijke storing

P0745 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0746 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0747 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0748 Magneetklep drukregelaar transmissie, storing in circuit

P0749 Magneetklep drukregelaar transmissie, tijdelijke storing

P0750 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking

P0751 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking

P0752 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking

P0753 Transmissie schakelklep 1, storing in circuit

P0754 Transmissie schakelklep 1, tijdelijke storing

P0755 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking

P0756 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking

P0757 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking

P0758 Transmissie schakelklep 2, storing in circuit

P0759 Transmissie schakelklep 2, tijdelijke storing

P0760 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking

P0761 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking

P0762 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking

P0763 Transmissie schakelklep 3, storing in circuit

P0764 Transmissie schakelklep 3, tijdelijke storing

P0765 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking

P0766 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking

P0767 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking

P0768 Transmissie schakelklep 4, storing in circuit

P0769 Transmissie schakelklep 4, tijdelijke storing

P0770 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking

P0771 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking

P0772 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking

P0773 Transmissie schakelklep 5, storing in circuit

P0774 Transmissie schakelklep 5, tijdelijke storing

P0775 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0776 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0777 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0778 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, storing in circuit

P0779 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing

P0780 Transmissie, storing bij schakelen

P0781 Transmissie, storing bij schakelen 1-2

P0782 Transmissie, storing bij schakelen 2-3

P0783 Transmissie, storing bij schakelen 3-4

P0784 Transmissie, storing bij schakelen 4-5

P0785 Magneetklep schakelmoment transmissie, onjuiste werking

P0786 Magneetklep schakelmoment transmissie, onaannemelijk signaal

P0787 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te zwak

P0788 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te sterk

P0789 Magneetklep schakelmoment transmissie, tijdelijke storing

P0790 Transmissie schakelaar “normaal/sport”, onjuiste werking

P0791 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking

P0792 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking

P0793 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, geen signaal

P0794 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, tijdelijke storing

P0795 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0796 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0797 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking

P0798 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, storing in circuit

P0799 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing

P0800 Transmissie, aanvraag storingslamp (MIL)

P0801 Transmissie blokkering achteruit, onjuiste werking

P0802 Transmissie storingslamp (MIL), open circuit

P0803 Transmissie schakelklep 1-4, onjuiste werking

P0804 Transmissie waarschuwingslampje opschakelen, storing in circuit

P0805 Positiesensor koppeling, storing in circuit

P0806 Positiesensor koppeling, onjuiste werking

P0807 Positiesensor koppeling, signaal te zwak

P0808 Positiesensor koppeling, signaal te sterk

P0809 Positiesensor koppeling, tijdelijke storing

P0810 Bediening koppeling, onjuiste werking

P0811 Koppeling, overmatige slip

P0812 Transmissie achteruit, storing ingaand circuit

P0813 Transmissie achteruit, storing uitgaand circuit

P0814 Transmissie keuze display, storing in circuit

P0815 Schakelaar voor opschakelen, storing in circuit

P0816 Schakelaar voor terugschakelen, storing in circuit

P0817 Startvergrendeling, storing in circuit

P0818 Aandrijflijn ontkoppelschakelaar, storing ingaand circuit

P0819 Schakelaars op- en terugschakelen komen niet overeen met ingeschakelde versnelling

P0820 Versnellingshendel X-Y positiesensor, storing in circuit

P0821 Versnellingshendel X positiesensor, storing in circuit

P0822 Versnellingshendel Y positiesensor, storing in circuit

P0823 Versnellingshendel X positiesensor, tijdelijke storing

P0824 Versnellingshendel Y positiesensor, tijdelijke storing

P0825 Schakelaars op- en terugschakelen (versnelling beinvloeding), storing in circuit

P0826 Schakelaars op- en terugschakelen, storing ingaand circuit

P0827 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te zwak

P0828 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te sterk

P0829 Versnelling 5-6, onjuiste werking

P0830 Koppelingsschakelaar 1, storing in circuit

P0831 Koppelingsschakelaar 1, signaal te zwak

P0832 Koppelingsschakelaar 1, signaal te sterk

P0833 Koppelingsschakelaar 2, storing in circuit

P0834 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk

P0835 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk

P0836 Schakelaar vierwielaandrijving, storing in circuit

P0837 Schakelaar vierwielaandrijving, onjuiste werking

P0838 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te zwak

P0839 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te sterk

P0840 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, storing in circuit

P0841 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, onaannemelijk signaal

P0842 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te zwak

P0843 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te sterk

P0844 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, tijdelijke storing

P0845 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, storing in circuit

P0846 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, onjuiste werking

P0847 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te zwak

P0848 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te sterk

P0849 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, tijdelijke storing

P0850 Schakelaar neutraal of park, storing in ingaand circuit

P0851 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te zwak

P0852 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te sterk

P0853 Schakelaar “Drive”, storing in ingaand circuit

P0854 Schakelaar “Drive”, ingaand signaal te zwak

P0855 Schakelaar “Drive”, ingaand signaal te sterk

P0856 Tractie controle, storing ingaand signaal

P0857 Tractie controle, storing ingaand signaal of onjuiste werking

P0858 Tractie controle, ingaand signaal te zwak

P0859 Tractie controle, ingaand signaal te sterk

P0860 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit

P0861 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te zwak

P0862 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te sterk

P0863 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit

P0864 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit

P0865 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te zwak

P0866 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te sterk

P0867 Transmissie vloeistofdruk, onjuist

P0868 Transmissie vloeistofdruk, te laag

P0869 Transmissie vloeistofdruk, te hoog

P0870 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit

P0871 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit

P0872 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te zwak

P0873 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te sterk

P0874 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, tijdelijke storing

P0875 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, storing in circuit

P0876 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, onjuiste werking

P0877 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te zwak

P0878 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te sterk

P0879 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, tijdelijke storing

P0880 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist

P0881 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist

P0882 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te zwak

P0883 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te sterk

P0884 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding tijdelijke storing

P0885 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, onjuiste werking

P0886 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te zwak

P0887 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te sterk

P0888 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit

P0889 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit onjuiste werking

P0890 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te zwak

P0891 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te sterk

P0892 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle tijdelijke storing

P0893 Meerdere versnellingen ingeschakeld

P0894 Transmissie, slippend onderdeel

P0895 Transmissie, schakeltijd te kort

P0896 Transmissie, schakeltijd te lang

P0897 Transmissievloeistof, verouderd of slecht

P0898 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te zwak

P0899 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te sterk

P0900 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking of storing in circuit

P0901 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking

P0902 Actuator bediening koppeling, signaal te zwak

P0903 Actuator bediening koppeling, signaal te sterk

P0904 Transmissie positie keuzehendel, storing in circuit

P0905 Transmissie positie keuzehendel, onjuiste werking

P0906 Transmissie positie keuzehendel, signaal te zwak

P0907 Transmissie positie keuzehendel, signaal te sterk

P0908 Transmissie positie keuzehendel, tijdelijke storing

P0909 Transmissie bediening versnelling, storing

P0910 Actuator versnellingsbediening, storing in circuit

P0911 Actuator versnellingsbediening, onjuiste werking

P0912 Actuator versnellingsbediening, signaal te zwak

P0913 Actuator versnellingsbediening, signaal te sterk

P0914 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing in circuit

P0915 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, onjuiste werking

P0916 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te zwak

P0917 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te sterk

P0918 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, tijdelijke storing

P0919 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing

P0920 Actuator bediening oneven versnellingen, onjuiste werking

P0921 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, onjuiste werking

P0922 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, signaal te zwak

P0923 Actuator bediening versnellingen voorwaats, signaal te sterk

P0924 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking

P0925 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking

P0926 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te zwak

P0927 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te sterk

P0928 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking

P0929 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking

P0930 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te zwak

P0931 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te sterk

P0932 Transmissie vloeistofdruksensor, storing in circuit

P0933 Transmissie vloeistofdruksensor, onjuiste werking

P0934 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te zwak

P0935 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te sterk

P0936 Transmissie vloeistofdruksensor, tijdelijke storing

P0937 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, storing in circuit

P0938 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, onjuiste werking

P0939 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te zwak

P0940 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te sterk

P0941 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, tijdelijke storing

P0942 Transmissie hydraulische drukunit, onjuiste werking

P0943 Transmissie hydraulische drukunit, tijd aansturen unit te kort

P0944 Transmissie hydraulische drukunit, drukverlies

P0945 Transmissie, relais hydraulische drukunit, storing in circuit

P0946 Transmissie, relais hydraulische drukunit, onjuiste werking

P0947 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te zwak

P0948 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te sterk

P0949 Automatisch bediende versnellingsbak (ASM), adaptieve waarden niet ingelezen

P0950 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking

P0951 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking

P0952 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak

P0953 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk

P0954 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing

P0955 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste

werking

P0956 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste

werking

P0957 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te

zwak

P0958 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te

sterk

P0959 Schakelprogramma (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke

storing

P0960 Solenoide drukregeling A, onderbreking

P0961 Solenoide drukregeling A, bereik/vermogen

P0962 Solenoide drukregeling A, laag signaal

P0963 Solenoide drukregeling A, hoog signaal

P0964 Solenoide drukregeling B, onderbreking

P0965 Solenoide drukregeling B, bereik/vermogen

P0966 Solenoide drukregeling B, laag signaal

P0967 Solenoide drukregeling B, hoog signaal

P0968 Solenoide drukregeling C, onderbreking

P0969 Solenoide drukregeling C, bereik/vermogen

P0970 Solenoide drukregeling C, laag signaal

P0971 Solenoide drukregeling C, hoog signaal

P0972 Aansturing transmissie schakelklep 1, onjuiste werking

P0973 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te zwak

P0974 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te sterk

P0975 Aansturing transmissie schakelklep 2, onjuiste werking

P0976 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te zwak

P0977 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te sterk

P0978 Aansturing transmissie schakelklep 3, onjuiste werking

P0979 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te zwak

P0980 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te sterk

P0981 Aansturing transmissie schakelklep 4, onjuiste werking

P0982 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te zwak

P0983 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te sterk

P0984 Aansturing transmissie schakelklep 5, onjuiste werking

P0985 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te zwak

P0986 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te sterk

P0987 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, storing in circuit

P0988 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, onjuiste werking

P0989 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te zwak

P0990 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te sterk

P0991 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, tijdelijke storing

P0992 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, storing in circuit

P0993 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, onjuiste werking

P0994 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te zwak

P0995 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te sterk

P0996 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, tijdelijke storing

P0997 Transmissie schakelklep 6, onjuiste werking

P0998 Transmissie schakelklep 6, signaal te zwak

P0999 Transmissie schakelklep 6, signaal te sterk

P1000 Einspritzventil Zylinder 9 (N299) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1001 Einspritzventil Zylinder 10 (N300) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1002 Einspritzventil Zylinder 11 (N301) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1003 Einspritzventil Zylinder 12 (N302) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1004 Momentendifferenz Zylinder 1 Grenzwert überschritten

P1005 Momentendifferenz Zylinder 2 Grenzwert überschritten

P1006 Momentendifferenz Zylinder 3 Grenzwert überschritten

P1007 Momentendifferenz Zylinder 4 Grenzwert überschritten

P1008 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal

P1009 Luftmassenmesser 1/2 unplausibles Signal aus Lasterfassung

P1010 Einspritzventil Zyl. 9 (N299) Unterbrechung

P1011 Einspritzventil Zyl. 10 (N300) Unterbrechung

P1012 Einspritzventil Zyl. 11 (N301) Unterbrechung

P1013 Einspritzventil Zyl. 12 (N302) Unterbrechung

P1014 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Kurzschluss nach Plus

P1015 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Kurzschluss nach Masse

P1016 Ventil für Bypassklappe Luftfilter (N275) Unterbrechung

P1017 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht

P1018 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht

P1019 Geber für NOx (G295) Signal zu langsam

P1020 Kraftstoffdruckregelung Regelgrenze überschritten

P1021 Bank 1, Nockenwellenspätverstellung Soll nicht erreicht

P1022 Bank 1, Nockenwellenfrühverstellung Soll nicht erreicht

P1023 Regelklep brandstofdruk (N276), kortsluiting naar massa

P1024 Regelklep brandstofdruk (N276), onderbreking

P1025 Regelklep brandstofdruk (N276), mechanische storing

P1026 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar plus

P1027 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar min

P1028 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, onderbreking

P1029 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), bovenste grens niet bereikt

P1030 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), onderste grens niet bereikt

P1031 Sensor positie luchtklepregeling inlaatspruitstuk (N316), voorgeschreven waarde niet bereikt

P1032 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Warm Up Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1

P1033 Nox sensor (G295) Signaal te laag

P1034 Nox sensor (G295) Signaal buiten tolerantie

P1035 Nox sensor (G295) Signaal inplausibel

P1036 Sensor NOx verwarming, kortsluiting naar plus

P1037 Sensor NOx verwarming, kortsluiting naar min

P1038 Sensor NOx verwarming, onderbreking

P1039 Versorgung Einspritzventil(e) A, Kurzschluss

P1040 Versorgung Einspritzventil(e) A, elektrischer Fehler im Stromkreis

P1041 Versorgung Einspritzventil(e) B, Kurzschluss

P1042 Versorgung Einspritzventil(e) B, elektrischer Fehler im Stromkreis

P1043 Versorgung Einspritzventil(e) C, Kurzschluss

P1044 Versorgung Einspritzventil(e) C, elektrischer Fehler im Stromkreis

P1045 Versorgung Einspritzventil(e) D, Kurzschluss

P1046 Versorgung Einspritzventil(e) D, elektrischer Fehler im Stromkreis

P1047 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), storing in stroomkring

P1048 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), kortsluiting naar plus

P1049 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), kortsluiting naar min

P1050 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N318), onderbreking stroomkring

P1051 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), storing in stroomkring

P1052 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), kortsluiting naar plus

P1053 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), kortsluiting naar min

P1054 Cilinderrij 1, ventiel nokkenaspositie, uitlaat (N319), onderbreking in stroomkring

P1055 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Plus

P1056 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Masse

P1057 Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslaß, Unterbrechung

P1058 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Plus

P1059 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Kurzschluß nach Masse

P1060 Bank 2, Nockenwellenverstellung Auslaß, Unterbrechung

P1061 Bank 2, Nockenwellenspätverstellung, Soll nicht erreicht

P1062 Bank 2, Nockenwellenfrühverstellung, Soll nicht erreicht

P1063 Brandstofdruk, regelgrens niet bereikt

P1064 Brandstofdruk, mechanische storing

P1065 Brandstofdruk, regelverschil

P1066 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), kortsluiting naar plus

P1067 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), kortsluiting naar min

P1068 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk (N335), onderbreking

P1069 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, kortsluiting naar min

P1070 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, kortsluiting naar plus

P1071 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, onwaarschijnlijk signaal

P1072 Stikstofsensor NOx (G295), regeling verwarming, storing in circuit

P1073 Luftmassenmesser 2 (G246), Signal zu klein

P1074 Luftmassenmesser 2 (G246), Signal zu groß

P1075 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, System zu mager

P1076 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, System zu fett

P1077 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, System zu mager

P1078 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, System zu fett

P1079 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3, unplausibler Regelwert

P1080 Lambda-Regelung Abgas-Bank 4, unplausibler Regelwert

P1081 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1, Magergrenze unterschritten

P1082 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2, Magergrenze unterschritten

P1083 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten

P1084 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten

P1085 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1, Magergrenze unterschritten

P1086 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2, Magergrenze unterschritten

P1087 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten

P1088 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten

P1089 Mixture Regulation; Bank 2; Range 1: Lean Limit Exceeded

P1090 Mixture Regulation; Bank 2; Range 2: Lean Limit Exceeded

P1091 Bank 2, Gemischadaption Bereich 1, Fettgrenze überschritten

P1092 Bank 2, Gemischadaption Bereich 2, Fettgrenze überschritten

P1093 Mengselregeling cilinderrij 1, storing

P1094 Mengselregeling cilinderrij 2, storing

P1095 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Kurzschluss nach Plus

P1096 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Kurzschluss nach Masse

P1097 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Unterbrechung

P1098 Potentiometer für Saugrohrklappe (G336), Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1099 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler

P1100 Bank 1, Sonde 2 Heizstromkreis Leistung zu gering

P1101 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, spanning te laag

P1102 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, kortsluiting naar plus

P1103 Lambdasonde 1, cilinderrij 1, uitgangsspanning te laag

P1104 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, spanning te laag / luchtlek

P1105 Lambdasonde 2, cilinderrij 1, kortsluiting naar plus

P1106 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, spanning te laag / luchtlek

P1107 Lambdasonde 1, cilinderrij 2, kortsluiting naar plus

P1108 BARO to MAP Sensor Comparison Too High

P1109 Secondary Port Throttle System

P1110 O2 Sensor Heating Circ.,Bank2-Sensor2 Short to B+

P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1112 Lambda-regeling, cilinderrij 1, systeem te rijk

P1113 Cilinderrij 1, Sonde 1, verwarmingsweerstand te groot

P1114 Cilinderrij 1, Sonde 2, verwarmingsweerstand te groot

P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1116 ECT Signal Unstable or Intermittent

P1117 Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range Low

P1118 Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range High

P1119 ECT Signal Out-Of-Range With TFT Sensor

P1120 Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit

P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1123 Long Term Fuel Trim Add.Air.,Bank1 System too Rich

P1124 Long Term Fuel Trim Add.Air., Bank1 System too Lean

P1125 Accelerator Pedal Position (APP) System

P1126 Long Term Fuel Trim Add.Air., Bank2 System too Lean

P1127 Long Term Fuel Trim mult., Bank1 System too Rich

P1128 Long Term Fuel Trim mult., Bank1 System too Lean

P1129 Long Term Fuel Trim mult., Bank2 System too Rich

P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

P1131 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2

P1132 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 2 Sensor 1

P1133 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1

P1134 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1

P1135 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 1 Sensor 1

P1136 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 1 Sensor 1

P1137 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Lean System or Low Voltage

P1138 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Rich or High Voltage

P1139 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insuff. Switching Bank 1 Sensor 2

P1140 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 2

P1141 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2

P1142 Load Calculation Cross Check, Lower Limit Exceeded

P1143 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Lean System or Low Voltage

P1144 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Rich or High Voltage

P1145 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 1 Sensor 3

P1146 Mass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction

P1147 O2 Control (Bank 2) System too lean

P1148 O2 Control (Bank 2) System too rich

P1149 O2 Control (Bank 1) Out of range

P1150 O2 Control (Bank 2) Out of range

P1151 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded

P1152 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded

P1153 Lambdasonde 2, cilinderrij 1 en 2, verwisseld

P1154 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1

P1155 Sensor spruitsukdruk

P1156 Sensor spuitstukdruk (G71)

P1157Sensor spuitstukdruk (G71), voedingsspanning

P1158 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Rich or High Voltage

P1159 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 2

P1160 Manifold Temp.Sensor Circ. Open/Short to BP1161

Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2

P1162 Fuel Temp.Sensor (G81): Circ. Short to Ground

P1163 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltage

P1164 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage

P1165 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 3

P1166 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded

P1167 Luftmassenmesser 2 (G246) unplausibles Signal

P1168 Luftmassenmesser 2 (G246) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1169 Luftmassenmesser 2 (G246) Kurzschluss nach Plus

P1170 Bank to Bank Fuel Trim Offset

P1171 Fuel System Lean During Acceleration

P1172 Fuel Transfer Pump Flow Insufficient

P1173 Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High

P1174 Fuel Trim, Bank 1 Different injection times

P1175 Voreinspritzung abgeschaltet

P1176 (O2 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attained

P1177 O2 Correction Behind Catalyst, B2 Limit Attained

P1178 Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit

P1179 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to ground

P1180 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B+

P1181 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit

P1182 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground

P1183 Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B+

P1184 Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit

P1185 Engine Oil Temperature Circuit

P1186 EOT Circuit Performance

P1187 EOT Sensor Circuit Low Voltage

P1188 EOT Sensor Circuit High Voltage

P1189 Engine Oil Pressure (EOP) Switch Circuit

P1190 Engine Vacuum Leak

P1191 Intake Air Duct Air Leak

P1192 Geber für Kraftstoffdruck (G247) Versorgungsspannung

P1193 Geber für Kraftstoffdruck (G247) Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus

P1194 Regelventil für Kraftstoffdruck (N276) Kurzschluß nach Plus

P1195 Regelventil für Kraftstoffdruck (N276) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse

P1196 O2 Sensor Heater Circ., Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction

P1197 O2 Sensor Heater Circ., Bank2-Sensor1 Electrical Malfunction

P1198 O2 Sensor Heater Circ., Bank1-Sensor2 Electrical Malfunction

P1199 O2 Sensor Heater Circ., Bank2-Sensor2 Electrical Malfunction

P1200 Injector Control Circuit

P1201 Injector 1, storing in circuit

P1202 Injector 2, storing in circuit

P1203 Injector 3, storing in circuit

P1204 Injector 4, storing in circuit

P1205 Injector 5, storing in circuit

P1206 Injector 6, storing in circuit

P1207 Injector 7, storing in circuit

P1208 Injector 8, storing in circuit

P1209 Intake valves for cylinder shut-off Short circuit to ground

P1210 Intake valves for cylinder shut-off Short to B+

P1211 Mass Air Flow Circuit Intermittent High

P1212 Mass Air Flow Circuit Intermittent Low

P1213 Injector 1, kortsluiting naar plus

P1214 Injector 2, kortsluiting naar plus

P1215 Injector 3, kortsluiting naar plus

P1216 Injector 4, kortsluiting naar plus

P1217 Injector 5, kortsluiting naar plus

P1218 Injector 6, kortsluiting naar plus

P1219 Injector 7, kortsluiting naar plus

P1220 Injector 8, kortsluiting naar plus

P1221 Fuel Pump Secondary Circuit Low

P1222 Injector Control Circuit Intermittent

P1223 [Cylinder shut-off exhaust valves Open circuit

P1224 Zylinderabschaltung, Bank 2

P1225 Injector 1, kortsluiting naar min

P1226 Injector 2, kortsluiting naar min

P1227 Injector 3, kortsluiting naar min

P1228 Injector 4, kortsluiting naar min

P1229 Injector 5, kortsluiting naar min

P1230 Injector 6, kortsluiting naar min

P1231 Injector 7, kortsluiting naar min

P1232 Injector 8, kortsluiting naar min

P1233 Lasterfassung Fehlfunktion

P1234 Injector Circuit Cylinder 5 Intermittent

P1235 Abgas Bank 3, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht

P1236 Abgas Bank 4, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht

P1237 Injector 1, onderbreking

P1238 Injector 2, onderbreking

P1239 Injector 3, onderbreking

P1240 Injector 4, onderbreking

P1241 Injector 5, onderbreking

P1242 Injector 6, onderbreking

P1243 Injector 7, onderbreking

P1244 Injector 8, onderbreking

P1245 Sensor verstuivernaaldslag (G80)

P1246 Sensor verstuivernaaldslag (G80)

P1247 Sensor verstuivernaaldslag (G80)

P1248 Inspuitbegin regeling

P1249 Fuel consumption signal Electrical Fault in Circuit

P1250 Early Fuel Evaporation Heater Circuit

P1251 Start of Injection Solenoid (N108) Circ Short to B+

P1252 Start of Injection Solenoid Circ Open/Short to Ground

P1253 Fuel consumption signal Short to ground

P1254 Fuel consumption signal Short to B+

P1255 Engine Coolant Temp.Circ Short to Ground

P1256 Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus

P1257 Supercharger System Overboost

P1258 Engine Coolant Overtemperature – above 268°F – Protection Mode Active

P1260 Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info.

P1260 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)

P1261 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)

P1262 Ventiel pompverstuiver cylinder 1 (N240)

P1263 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)

P1264 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)

P1265 Ventiel pompverstuiver cylinder 2 (N241)

P1266 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)

P1267 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)

P1268 Ventiel pompverstuiver cylinder 3 (N242)

P1269 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)

P1270 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)

P1271 Ventiel pompverstuiver cylinder 4 (N243)

P1272 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)

P1273 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)

P1274 Ventiel pompverstuiver cylinder 5 (N244)

P1275 Ventiel pompverstuiver cylinder 6 (N245)

P1276 Ventiel pompverstuiver cylinder 6 (N245)

P1277 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low Voltage

P1278 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit High Voltage

P1279 Ventil für Kraftstoffdosierung (N290) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1280 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit

P1281 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Performance

P1282 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Low Voltage

P1283 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit High Voltage

P1284 Fuel Inj.Air Contr.Valve Circ. Open

P1285 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit

P1286 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Performance

P1287 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Low Voltage

P1288 Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit High Voltage

P1289 Turbocharger bypass valve short to ground

P1290 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß

P1291 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu klein

P1292 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Unterbrechung

P1293 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Kurzschluß nach Plus

P1294 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) Kurzschluß nach Masse

P1295 Bypass Turbolader Durchsatz fehlerhaft

P1296 fout in motor koelsysteem

P1297 Drukverlies tussen de turbo en de gasklep (check D.V.)

P1298 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Unplausibles Signal

P1299 Ventil für Kraftstoffdosierung (N290) Fehlfunktion

P1300 Ignitor Circuit

P1301 Klopregeling cilinder 9, regelgrens bereikt

P1302 Klopregeling cilinder 10, regelgrens bereikt

P1304 Klopregeling cilinder 11, regelgrens bereikt

P1304 Klopregeling cilinder 12, regelgrens bereikt

P1305 Ignition Coil 2 Primary Feedback Circuit

P1306 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Plus

P1307 Zündansteuerung Zyl. 9 Kurzschluß nach Masse

P1308 Zündansteuerung Zyl. 10 Unterbrechung

P1309 Zündansteuerung Zyl. 10 Kurzschluß nach Plus

P1310 Ignition Coil 3 Primary Feedback Circuit

P1311 Zündansteuerung Zyl. 11 Unterbrechung

P1312 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Plus

P1313 Zündansteuerung Zyl. 11 Kurzschluß nach Masse

P1314 Zündansteuerung Zyl. 12 Unterbrechung

P1315 Ignition Coil 4 Primary Feedback Circuit

P1316 Zündansteuerung Zyl. 12 Kurzschluß nach Masse

P1317 Klopregeling cilinder 13, regelgrens bereikt

P1318 Klopregeling cilinder 14, regelgrens bereikt

P1319 Klopfsensor 1 (G61) Kurzschluss nach Masse

P1320 IC 4X Reference Circuit Intermittent

P1321 Electronic Ignition System Fault Line

P1322 EI System or Ignition Control Extra or Missing

P1323 IC 24X Reference Circuit Low Frequency

P1324 Crank RPM Too Low

P1325 Klopregeling cilinder 1, regelgrens bereikt

P1326 Klopregeling cilinder 2, regelgrens bereikt

P1327 Klopregeling cilinder 3, regelgrens bereikt

P1328 Klopregeling cilinder 4, regelgrens bereikt

P1329 Klopregeling cilinder 5, regelgrens bereikt

P1330 Klopregeling cilinder 6, regelgrens bereikt

P1331 Klopregeling cilinder 7, regelgrens bereikt

P1332 Klopregeling cilinder 8, regelgrens bereikt

P1333 Klopregeling cilinder 15, regelgrens bereikt

P1334 Klopregeling cilinder 16, regelgrens bereikt

P1335 Regeling motorkoppel, limiet bereikt

P1336 Regeling motorkoppel, limiet overschreden

P1337 Camshaft Position Sensor, Bank1 Short to Ground

P1338 Camshaft Position Sensor, Bank1 Open Circ./Short to B+

P1339 Sensor nokkenaspositie – Sensor motortoerental, verwisseld

P1340 Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation

P1341 Ontstekensversterker, primair circuit 1, kortsluiting naar min

P1342 Ontstekensversterker, primair circuit 1, kortsluiting naar plus

P1343 Ontstekensversterker, primair circuit 2, kortsluiting naar min

P1344 Ontstekensversterker, primair circuit 2, kortsluiting naar plus

P1345 Ontstekensversterker, primair circuit 3, kortsluiting naar min

P1346 Ontstekensversterker, primair circuit 3, kortsluiting naar plus

P1347 Bank 2, Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Out of Sequence

P1348 Ignition Coil Power Output Stage 1, Open Circuit

P1349 Ignition Coil Power Output Stage 2, Open Circuit

P1350 Ignition Control System

P1351 Ignition Coil Control Circuit High Voltage

P1352 IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 2

P1353 IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 3

P1354 Sensor regelschuifslag inspuitpomp (G149)

P1355 Bobine / versterker cilinder 1, onderbreking

P1356 Bobine / versterker cilinder 1, kortsluiting naar plus

P1357 Bobine / versterker cilinder 1, kortsluiting naar min

P1358 Bobine / versterker cilinder 2, onderbreking

P1359 Bobine / versterker cilinder 2, kortsluiting naar plus

P1360 Bobine / versterker cilinder 2, kortsluiting naar min

P1361 Bobine / versterker cilinder 3, onderbreking

P1362 Bobine / versterker cilinder 3, kortsluiting naar plus

P1363 Bobine / versterker cilinder 3, kortsluiting naar min

P1364 Bobine / versterker cilinder 4, onderbreking

P1365 Bobine / versterker cilinder 4, kortsluiting naar plus

P1366 Bobine / versterker cilinder 4, kortsluiting naar min

P1367 Bobine / versterker cilinder 5, onderbreking

P1368 Bobine / versterker cilinder 5, kortsluiting naar plus

P1369 Bobine / versterker cilinder 5, kortsluiting naar min

P1370 Bobine / versterker cilinder 6, onderbreking

P1371 Bobine / versterker cilinder 6, kortsluiting naar plus

P1372 Bobine / versterker cilinder 6, kortsluiting naar min

P1373 Cyl. 7, ignition circuit Open Circuit

P1374 3X Reference Circuit

P1375 IC 24X Reference Circuit High Voltage

P1376 Ignition Ground Circuit

P1377 IC Cam Pulse To 4X Reference Pulse

P1378 Cyl. 8, ignition circuit short to ground

P1379 Zylinder 13 Verbrennungsaussetzer erkannt

P1380 Misfire Detected – Rough Road Data Not Available

P1381 Misfire Detected – No Communication with Brake Control Module

P1382 Zylinder 16 Verbrennungsaussetzer erkannt

P1383 Fasatura camme variabili troppo ritardata (banco 1) Codice standard, può VARIAREP1383

P1384 Regelmodule defect

P1385 Regelmodule defect

P1386 Regelmodule klopregeling defect

P1387 Internal Contr. Module altitude sensor error

P1388 Internal Contr. Module drive by wire error; Control Module Malfunction – DBW Throttle

Monitoring

P1389 Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage (J494) defekt

P1390 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit

P1391 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Performance

P1392 Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Low Voltage

P1393 Ontstekingsversterker, primair circuit 1, storing in circuit

P1394 Ontstekingsversterker, primair circuit 2, storing in circuit

P1395 Ontstekingsversterker, primair circuit 3, storing in circuit

P1396 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Performance

P1397 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Low Voltage

P1398 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit High Voltage

P1399 Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Intermittent

P1400 magneetklep voor de uitlaatgasreciculatie (N18)

P1401 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18)

P1402 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18)

P1403 EGR, regelverschil

P1404 EGR, basisinstelling niet uitgevoerd

P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3

P1406 EGR Valve Pintle Position Circuit

P1407 EGR Air Intrusion in Exhaust Supply to EGR Valve

P1408 Intake Manifold Pressure Sensor Circuit

P1409 EGR Vacuum System Leak

P1410 Fuel Tank Pressure System

P1411 Sec.Air Inj.Sys., Bank 2 Flow too Flow

P1412 EGR Different.Pressure Sensor Signal too Low

P1413 EGR Different.Pressure Sensor Signal too High

P1415 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1

P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2

P1416 Ventil für Abgasrückführung (N18), Kennlinienadaption oberer Grenzwert überschritten

P1417 Secondary Air Injection System Relay A Control Circuit High

P1418 Fuel Level Sensor Circ Signal too High

P1419 Intake Air Low Pressure Switch Circuit Low Voltage

P1420 Intake Air Low Pressure Switch Circuit High Voltage

P1421 Sec.Air Inj.Valve Circ Short to Ground

P1422 Intake Air High Pressure Switch Circuit High Voltage

P1423Sec.Air Inj.Sys., Bank 1 Flow too Low

P1424 Sec.Air Inj.Sys., Bank 1 Leak Detected

P1425 Tank Vent.Valve Short to Ground

P1426 EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit

P1427 Vacuumpomp van de remmen, kortsluiting naar plus

P1428 Vacuumpomp van de remmen, kortsluiting naar min

P1429 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking

P1430 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking / kortsluiting naar plus

P1431 Vacuumpomp van de remmen, onderbreking / kortsluiting naar min

P1432 Sec.Air Inj.Valve Open

P1433 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) onderbreking

P1434 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) kortsluiting naar plus

P1435 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) kortsluiting naar min

P1436 Relais pomp luchtinblaassysteem (J299) storing in electrisch circuit

P1437 Ventil 2 für Abgasrückführung (N213) Kurzschluss nach Plus

P1438 Ventil 2 für Abgasrückführung (N213) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1439 EGR Potentiometer Error in Basic Seting

P1440 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18) onderbroken

P1441 magneetklep voor de uitlaatgasrecirculatie (N18), onderbreking of kortsluiting naar massa

P1442 EGR Valve Position Sensor Signal too high

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge

P1442 EVAP Vacuum Sw. High Voltage During Ign. On

P1445 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Range/Performance

P1446 Catalyst Temp.Circ Short to Ground

P1447 Catalyst Temp.Circ Open/Short to B+

P1448 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Short to Ground

P1449 Catalyst Temp.Sensor 2 Circ. Open/Short to B+

P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit / Sec.Air Inj.Sys.Circ Short to B+

P1451 Barometric Press. Sensor Performance

P1452 Sec.Air Inj.Sys. Open Circ.

P1453 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, onderbreking / kortsluiting naar plus

P1454 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, kortsluiting naar min

P1455 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, bereik – vermogens probleem

P1456 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr) 1, regellimiet bereikt

P1457 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, onderbreking / kortsluiting naar plus

P1458 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, kortsluiting naar min

P1459 Temperatuursensor uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, bereik – vermogens probleem

P1460 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr) 2, regellimiet bereikt

P1461 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr), cilinderrij 1, bereik / vermogens probleem

P1462 Temperatuurregeling uitlaatgasrecirculatie (egr), cilinderrij 2, bereik / vermogens probleem

P1463 Sekundärluftsystem, Bank 3 Fehlfunktion

P1464 Sekundärluftsystem, Bank 4 Fehlfunktion

P1465 Additive Pump Short Circuit to B+

P1466 Additive Pump Open/Short to Ground

P1467 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to B+

P1468 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short Circuit to Ground

P1469 EVAP Canister Purge Solenoid Valve Open Circuit

P1470 EVAP Emission Contr.LDP Circ Electrical Malfunction

P1471 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to B+

P1472 EVAP Emission Contr.LDP Circ Short to Ground

P1473 EVAP Emission Contr.LDP Circ Open Circ.

P1474 EVAP Canister Purge Solenoid Valve electrical malfunction

P1475 EVAP Leak Detection Pump: No Signal

P1476 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction/Insufficient Vacuum

P1477 EVAP Emission Contr.LDP Circ Malfunction

P1478 EVAP Emission Contr.LDP Circ Clamped Tube Detected

P1479 Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure

P1480 Cooling Fan 1 Control Circuit High

P1481 Cooling Fan Speed Sensor Circuit

P1482 Cooling Fan Speed Output Circuit

P1483 Engine Cooling System Performance

P1484 Cooling Fan System Performance

P1485 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Unterbrechung

P1486 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1487 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Kurzschluß nach Masse

P1488 Sekundärlufteinblasventil 2 (N320) Kurzschluß nach Plus

P1489 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Kurzschluß nach Plus

P1490 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Kurzschluß nach Masse

P1491 Tankentlüftungsventil 2 (N333) Unterbrechung

P1492 Tankentlüftungsventil 2 (N333) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1493 Unterdruckpumpe für Bremse Leistung zu gering

P1494 Tankentlüftungssystem 2 Durchsatz fehlerhaft

P1495 Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1496 Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung (N345) Kurzschluss nach Plus

P1497 Sekundärluftsystem, Bank 3 Durchfluss fehlerhaft

P1498 Sekundärluftsystem, Bank 4 Durchfluss fehlerhaft

P1499 Umschaltventil 2 für Kühler Abgasrückführung (N381) Unterbrechung / Kurzschluss nach

Masse

P1500 Relais brandstofpomp, storing in circuit

P1501 Relais brandstofpomp, kortsluiting naar massa

P1502 Relais brandstofpomp, kortsluiting naar plus

P1503 Belastingssignaal wisselstroomdynamo

P1504 Intake Air Sys.Bypass Leak Detected

P1505 Closed Throttle Pos. Does Not Close/Open Circ

P1506 Throttle Idle Switch (F60): Does not Open or Short to Ground

P1507 Idle Sys.Learned Value Lower Limit Attained

P1508 Idle Speed Low – Idle Air Control (IAC) System Not Responding

P1509 Idle Speed High – Idle Air Control (IAC) System Not Responding

P1510 Throttle Control System Performance – Throttle Limitation Active

P1511 Throttle Control System – Backup System Performance

P1512 Intake Manifold Changeover Valve circuit Short to B+

P1513 Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Short to B+

P1514 Airflow to TP Sensor Correlation High

P1515 Electronic Throttle System Throttle Position

P1516 Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance

P1517 Electronic Throttle Module

P1518 Electronic Throttle Module to PCM Communication

P1519 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P1520 Transmission Range Switch Circuit

P1521 Transmission Engaged at High Throttle Angle

P1522 Park/Neutral to Drive/Reverse at High RPM

P1523 Throttle Closed Position Performance

P1524 Throttle Closed Position Performance

P1525 Throttle Body ServiceRequired

P1526 Minimum Throttle Position Not Learned

P1527 Transmission Range to Pressure Switch Correlation

P1528 Governor

P1529 Heated Windshield Request Problem

P1530 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P1531 A/C Low Side Temperature Sensor Fault

P1532 A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit Low Voltage

P1533 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2; storing in circuit

P1534 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, kortsluiting naar plus

P1535 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, kortsluiting naar min

P1536 Actuator positie nokkenas (N208), cilinderrij 2, onderbreking

P1537 Stopklep brandstoftoevoer (N109)

P1538 Stopklep brandstoftoevoer (N109)

P1539 A/C Clutch Status Circuit High Voltage

P1540 Wagen snelheidssignaal

P1541 A/C High Side Over Temperature

P1542 A/C System High Pressure High Temperature

P1543 A/C System Performance

P1544 A/C Refrigerant Condition Very Low

P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit

P1546 A/C Clutch Status Circuit Low Voltage

P1547 A/C System Performance Degraded

P1548 A/C Recirculation Circuit

P1549 Boost Pressure Regulation Valve (N75), Short to Ground

P1550 Charge Pressure: Control Deviation

P1551 Throttle Valve Rest Position Not Reached During Learn

P1552 Cruise Control Feedback Circuit

P1553 Electronic Variable Orifice Output

P1554 Idle Speed Contr.Throttle Pos. Basic Setting Conditions not met

P1555 Charge Pressure Upper Limit exceeded

P1556 Charge Pressure Control: Negative Deviation

P1557 Charge Pressure Contr. Positive Deviation

P1558 Cruise Control Servo Indicates Low

P1559 Cruise Control Power Management Mode

P1560 TransaxleNotinDriveCruiseControlDisabled

P1561 Inspuitregelaar (N146)

P1562 Inspuitregelaar (N146)

P1563 Inspuitregelaar (N146)

P1564 Vehicle Acceleration Too High Cruise Control Disabled

P1565 Cruise Servo Position Sensor

P1566 Engine RPM Too High Cruise Control Disabled

P1567 Active Banking Control Active Cruise Control Disabled

P1568 Cruise Servo Stroke Greater than Commanded in Cruise

P1569 Cruise Servo Stroke High While not in Cruise

P1570 Traction Control Active Cruise Control Disabled

P1571 Traction Control Torque Request Circuit

P1572 ASR Active Circuit Low Too Long

P1573 PCM/EBTCM Serial Data Circuit

P1574 Stoplamp Switch Circuit

P1575 Extended Travel Brake Switch Circuit

P1576 BBV Sensor Circuit High Voltage

P1577 BBV Sensor Circuit Low Voltage

P1578 BBV Sensor Circuit Low Vacuum

P1579 P/N to D/R at High Throttle Angle Power Reduction Mode Active

P1580 Cruise Move Circuit Low Voltage

P1581 Cruise Move Circuit High Voltage

P1582 Cruise Direction Circuit Low Voltage

P1583 Cruise Direction CircuitHigh Voltage

P1584 Cruise Control Disabled

P1585 Cruise Control Inhibit Output Circuit

P1586 Regelsolenoide motorbevestiging (N144/N145), kortsluiting naar plus

P1587 Cruise Control Clutch Control Circuit Low

P1588 Cruise Control Clutch Control Circuit High

P1589 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl (G267) Kurschluss nach Masse

P1590 Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl (G267) Unterbrechung

P1591 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) keine Funktion

P1592 Signal Höhengeber/Ladedrucksensor unplausibles Verhältnis

P1593 Höhenadaption Signal außerhalb Toleranz

P1594 Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277) Kurzschluss nach Plus

P1595 Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277) Unterbrechung/Kurzschluss nach

Masse

P1596 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)

P1597 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Niveauregulierungs-SG (J197)

P1598 Geber für Oeltemperatur, Nockenwellenverstellung (G277) unplausibles Signal

P1599 Engine Stall or Near Stall Detected

P1600 Voedingsspanning contact 15 te laag

P1601 Serial Comm. Problem With Device 1

P1602 Knock Sensor (KS) Module Performance

P1603 Loss of SDM Serial Data

P1604 Loss of IPC Serial Data

P1605 Loss of HVAC Serial Data

P1606 Serial Communication Problem With Device 6

P1607 Serial Communication Problem With Device 7

P1608 Serial Communication Problem With Device 8

P1609 Loss Of TCS Serial Data

P1610 Loss of PZM Serial Data

P1611 Loss of CVRTD Serial Data

P1612 Regeleenheid verkeerd gecodeerd

P1613 Loss of DIM Serial Data

P1614 Loss of RIM Serial Data

P1615 Loss of VTD Serial Data

P1616 Waarschuwingslampje gloeibougie – kortsluiting tegen positief

P1617 Waarschuwingslampje gloeibougie – onderbreking/kortsluiting tegen massa

P1618 Relais voor gloeispiraal (J52)

P1619 Relais voor gloeispiraal (J52)

P1620 Low Coolant Circuit

P1621 Control Module Long Term Memory Performance

P1622 Cylinder Select

P1623 Transmission Temp Pull-Up Resistor

P1624 Customer Snapshot Requested Data Available

P1625 TCM System Reset

P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received

P1627 A/D Performance

P1628 ECT Pull-Up Resistor

P1629 Theft Deterrent System Cranking Signal

P1630 Gaspedaalpositiesensor 1, signaal te laag

P1631 Gaspedaalpositiesensor 1, signaal te hoog

P1632 Sensor gaspedaalstand (G79)

P1633 Ignition 0 Switch Circuit

P1634 Ignition 1 Switch Circuit

P1635 5 Volt Reference Circuit

P1636 PCM Stack Overrun

P1637 Generator L-Terminal Circuit

P1638 Generator F-Terminal Circuit

P1639 5 Volt Reference 2 Circuit

P1640 Driver-1-Input High Voltage/ Internal Control Module: EEPROM Error

P1641 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit

P1642 Vehicle Speed Output Circuit

P1643 Controleer AUB FoutCodeGeheugen van Centrale Electron. Regelapparaat

P1644 Traction Control Delivered Torque Output Circuit

P1645 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit

P1646 Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit

P1647 Driver 1 Line 7

P1648 CAN gegevsnbus, defect

P1649 Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller

P1650 Control Module Output B Circuit

P1651 Fan 1 Relay Control Circuit

P1652 Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit

P1653 Oil Level Lamp Control Circuit

P1654 Cruise Control Inhibit Output Circuit

P1655 EVAP Purge Solenoid Control Circuit

P1656 Airco signaal, kortsluiting naar min

P1657 Airco signaal, kortsluiting naar plus

P1658 Starter Enable Relay Control Circuit

P1659 Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar plus

P1660 Aanjagermotor koelvloeistof 1, kortsluiting naar min

P1661 Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluing naar plus

P1662 Aanjagermotor koelvloeistof 2, kortsluiting naar min

P1663 Oil Life Lamp Control Circuit

P1664 1-4 Upshift Lamp Control Circuit

P1665 Driver 3 Line 5

P1666 Ventiel pompverstuiver cilinder 1 (N240) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1667 Ventiel pompverstuiver cilinder 2 (N241) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1668 Ventiel pompverstuiver cilinder 3 (N242) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1669 Ventiel pompverstuiver cilinder 4 (N243) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1670 Ventiel pompverstuiver cilinder 5 (N244) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1671 Ventiel pompverstuiver cilinder 6 (N245) fout geconstateerd in het electrische circuit

P1672 Aanjagermotor koelvloeistof, snelheid 1; onderbreking / kortsluiting naar min

P1673 Engine Hot Lamp Control Circuit

P1674 Tachometer Control Circuit

P1675 EVAP Vent Solenoid Control Circuit

P1676 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; storing in circuit

P1677 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; kortsluiting naar plus

P1678 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; kortsluiting naar min

P1679 Waarschuwingslampje elektronisch gasklepsysteem; onderbreking

P1680 Noodloopfunctie aktief

P1681 Motorregelmodule; onvoltooide programmering

P1682 Driver 5 Line 2

P1683 Driver 5 Line 3

P1684 Driver 5 Line 4

P1685 Driver 5 Line 5

P1686 Driver 5 Line 6

P1687 Driver 5 Line 7

P1688 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Allrad-Elektronik

P1689 Delivered Torque Circuit Fault

P1690 Waarschuwingslampje storing, storing in circuit

P1691 Waarschuwingslampje storing, onderbreking

P1692 Waarschuwingslampje storing, kortsluiting naar min

P1693 Waarschuwingslampje storing, kortsluiting naar plus

P1694 Tachometer Circuit High Voltage

P1695 Remote Keyless Entry Circuit Low

P1696 Remote Keyless Entry Voltage High

P1697 Bitte Fehlerspeicher des Gebers für Lenkwinkel auslesen

P1698 Bitte Fehlerspeicher der Lenksäulenelektronik auslesen

P1699 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Lenksäulenelektronik

P1700 Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination

P1701 Trans. MIL Request Circuit

P1702 Fehler kann Steuergeräteersatzfunktion nicht auslösen, da anderer Fehler mit gleicher Priorität

vorliegt

P1703 Notlauf wegen Steuergerät-Reset

P1704 Kick Down Switch Malfunction

P1705 P/N Signal Output Circuit

P1706 Getriebe defekt

P1707 Interference in Mechatronic Module

P1711 Wheel Speed Signal 1 Range/Performance

P1716 Wheel Speed Signal 2 Range/Performance

P1719 Incorrect Shifting Detected (TCM)

P1721 Wheel Speed Signal 3 Range/Performance

P1723 Starter Interlock Circ. Open

P1724 Starter Interlock Circ. Short to Ground

P1726 Wheel Speed Signal 4 Range/Performance

P1728 Different Wheel Speed Signals Range/Performance

P1729 Starter Interlock Circ. Short to B+

P1733 Tiptronic Switch Down Circ. Short to Ground

P1737 Geber 1 für Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1738 Geber 2 für Hydraulikdruck Getriebe Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1739 Tiptronic Switch up Circ. Short to Ground

P1740 Torque Reduction Signal Circuit

P1741 Clutch pressure adaptation at limit

P1742 Clutch torque adaptation at limit

P1743 TP Signal from ECM

P1744 Tiptronic Switch Recognition Circ. Short to Ground

P1745 Transm.Contr.Unit Relay Short to B+

P1746 Transm.Contr.Unit Relay Malfunction

P1747 Transm.Contr.Unit Relay Open/Short to Ground

P1748 Transm.Contr.Unit Self-Check

P1749 Transm.Contr.Unit Incorrect Coded

P1750 Power Supply Voltage Low Voltage

P1751 Power Supply Voltage High Voltage

P1752 Power Supply Malfunction

P1753 Schalter für Tiptronik, (F189) unplausibles Signal

P1754 Schalter für Tiptronik, hoch (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1755 Schalter für Tiptronik, zurück (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1756 Schalter für Tiptronik, Erkennung (F189) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1757 Spannungsversorgung Unterbrechung

P1758 Spannungsversorgung Klemme 15 Unterbrechung

P1759 Getriebeöltemperatur mehrfach überschritten

P1760 TCM Supply Voltage Interrupted

P1761 Shift Lock Short to Ground

P1762 Shift Lock Short to B+

P1763 Shift Lock Open

P1764 Transmission temperature control

P1765 Hydraulic Pressure Sensor 2 adaptation at limit

P1766 Throttle Angle Signal Stuck Off

P1767 Throttle Angle Signal Stuck On

P1768 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too High

P1769 Hydraulic Pressure Sensor 2 Too Low

P1770 Load Signal Range/Performance

P1771 Load Signal Stuck Off

P1772 Load Signal Stuck On

P1773 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too High

P1774 Hydraulic Pressure Sensor 1 Too Low

P1775 Hydraulic Pressure Sensor 1 adaptation at limit

P1776 Hydraulic Pressure Sensor 1 range/performance

P1777 Hydraulic Pressure Sensor 2 range/performance

P1778 Solenoid EV7 Electrical Malfunction

P1779 Engine Torque Delivered to TCM Signal

P1780 Park/Neutral Position [PNP] Switch Circuit

P1781 Engine Torque Signal Circuit

P1782 Engine Torque Reduction Short to B+

P1783 Kupplungsmomentenadaption 2 Adaptionsgrenze erreicht

P1784 Shift up/down Wire Open/Short to Ground

P1785 Shift up/down Wire Short to B+

P1786 Reversing Light Circ. Open

P1787 Reversing Light Circ. Short to Ground

P1788 Reversing Light Circ. Short to B+

P1789 Idle Speed Intervention Circ. Error Message from Engine Contr.

P1790 Transmission Control Module Checksum

P1791 Transmission Control Module Loop

P1792 Transmission Control Module Reprogrammable Memory

P1793 Transmission Control Module Stack Overrun

P1794 PCM / Batteriespannungs Fehler- VBAT zu hoch oder zu niedrig

P1795 CAN Bus Throttle Body Position

P1796 Vehicle Speed Signal Circ. Short to Ground

P1797 Vehicle Speed Signal Circ. Short to B+

P1798 Output Speed Sensor 2 Circ. Range/Performance

P1799 Output Speed Sensor 2 Circ. Rpm too High

P1800 TCM Power Relay Control Circuit

P1801 Performance Selector Switch Failure

P1802 Kupplungspedalschalter (F194) unplausibles Signal

P1803 Planetennachschaltstufe mechanischer Fehler

P1804 Ground Control Relay

P1805 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) oberer Grenzwert überschritten

P1806 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) unterer Grenzwert unterschritten

P1807 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption

P1808 Weggeber für Hydrauliksteller (G302) unplausibles Signal

P1809 Hydraulikpumpe für Nachschaltstufe (V190) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1810 TFP Valve Position Switch Circuit

P1811 Maximum Adapt and Long Shift

P1812 Transmission Over Temperature Condition

P1813 Torque Control

P1814 Torque Converter Overstressed

P1815 Transmission Range Switch Start In Wrong Range

P1816 TFP Valve Position Sw. Park/Neu. With Drive Ratio

P1817 TFP Valve Position Sw. Reverse With Drive Ratio

P1818 TFP Valve Position Sw. Drive Without Drive Ratio

P1819 Internal Mode Switch No Start\Wrong Range

P1820 Internal Mode Switch Circuit A Low

P1822 Internal Mode Switch Circuit B High

P1823 Internal Mode Switch Circuit P Low

P1824 Pressure Contr.Solenoid 3 Open/Short to Ground

P1825 Internal Mode Switch Invalid Range

P1826 Internal Mode Switch Circuit C High

P1828 Pressure Contr.Solenoid 4 Electrical

P1829 Pressure Contr.Solenoid 4 Open/Short to Ground

P1830 Pressure Control Valve 4 (N218); Short to Plus

P1831 Pressure Control (PC) Solenoid Power Circuit Low Voltage

P1832 Pressure Control (PC)/Shift Lock Solenoid Control Circuit High Voltage

P1833 A/T Solenoids Power Circuit Low Voltage

P1834 Torque Converter Clutch (TCC)/Shift Solenoid (SS) Control Circuit High Voltage

P1835 Kick-Down Switch Circuit

P1836 Kick-Down Switch Failed Open

P1837 Kick-Down Switch Failed Short

P1838 Druckregelventil 6 (N371) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1839 Druckregelventil 6 (N371) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1840 Druckregelventil 6 (N371) Kurzschluss nach Plus

P1841 Engine/Transmission Control Modules Versions do not match

P1842 1-2 Shift Solenoid Circuit Low Voltage

P1843 1-2 Shift Solenoid Circuit High Voltage

P1844 Torque Reduction Signal Circuit Desired By TCM

P1845 2-3 Shift Solenoid Circuit Low Voltage

P1847 2-3 Shift Solenoid Circuit High Voltage

P1848 Please check DTC Memory of engine ECU

P1849 Please check DTC Memory of transmission ECU

P1850 Brake Band Apply Solenoid Circuit

P1851 Brake Band Apply Solenoid Performance

P1852 Brake Band Apply SolenoidLow Voltage

P1853 Brake Band Apply Solenoid High Voltage

P1854 Data-Bus Powertrain Hardware Defective

P1855 Data-Bus Powertrain Software version Contr.

P1856 Throttle/Pedal Pos.Sensor A Circ. Error Message from Engine Contr.

P1857 Load Signal Error Message from Engine Contr.

P1858 Engine Speed Input Circ. Error Message from Engine Contr.

P1859 Brake Switch Circ. Error Message from Engine Contr.

P1860 TCC PWM Solenoid Circuit Electrical

P1861 Throttle Position (TP) sensor Error Message from ECM

P1862 Data Bus Powertrain Missing message from instr. panel ECU

P1863 Data Bus Powertrain Missing Message from St. Angle Sensor

P1864 Torque Converter Clutch Circuit

P1865 4-5 Shift Solenoid (SS) Valve Control Circuit High Voltage

P1866 Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit Low

Voltage

P1867 Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit High

Voltage

P1868 Transmission Fluid Life

P1869 Ventil links für Getriebelagerung (N262) Kurzschluss nach Masse

P1870 Transmission Component Slipping

P1871 Undefined Gear Ratio

P1872 Ventil rechts für Getriebelagerung (N263) Kurzschluss nach Masse

P1873 TCC Stator Temp. Switch Circuit Low

P1874 TCC Stator Temp. Switch Circuit High

P1875 4WD Low Switch Circuit Electrical

P1876 Ventil für Drehmomentstützlager Unterbrechung

P1877 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Unterbrechung

P1878 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Kurzschluss nach Plus

P1879 Ansteuerung Kühlkeislauf Getriebe (J696) Kurzschluss nach Masse

P1880 Datenbus fehlende Botschaft vom Diagnose Interface-SG

P1881 Signal Sollbeschleunigung fehlende Botschaft

P1882 Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom SG-Elektrische Parkbremse

P1883 Signal für Anlassersperre (P/N) unplausibles Signal

P1884 TCC Enable/Shift Light Circuit

P1885 Signal für Rückfahrlicht Kurzschluss nach Plus

P1886 Shift Timing Solenoid

P1887 TCC Release Switch Circuit

P1888 Absperrventil für Kühlmittel (N82) Kurzschluss nach Plus

P1889 Absperrventil für Kühlmittel (N82) Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung

P1890 Throttle Position Signal Input / ECM Data Input Circuit

P1891 Throttle Position Sensor PWM Signal Low

P1892 Throttle Position Sensor PWM Signal High

P1893 Engine Torque Signal Low Voltage

P1894 Engine Torque Signal High Voltage

P1895 TCM to ECM Torque Reduction Circuit

P1900 Aanjagermotor koelvloeistof, snelheid 2; underbreking / kortsluiting naar min

P1901 Nalooprelais aanjagermotor koelvloeistof, kortsluiting naar plus

P1902 Nalooprelais aanjagermotor koelvloeistof, kortsluiting naar min

P1903 Ventil für Lüfter Kühlmittel (N313) Kurzschluss nach Plus

P1904 Ventil für Lüfter Kühlmittel (N313) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1905 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung (J536) Kurzschluss nach Plus

P1906 Relais für Pumpe Ladeluftkühlung (J536) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1907 Datenbus Motor/Motor defekt

P1908 Datenbus Motor/Motor Softwarestandsüberwachung

P1909 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 1

P1910 Datenbus Motor/Motor fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät 2

P1911 Synchronisationsleitung Motor/Motor elektrischer Fehler im Stromkreis

P1912 Druksensor rembekrachtiger (G294), kortsluiting naar plus

P1913 Druksensor rembekrachtiger (G294), kortsluiting naar min

P1914 Druksensor rembekrachtiger (G294), bereik- vermogensprobleem

P1915 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Kurzschluss nach Plus

P1916 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Kurzschluss nach Masse

P1917 Relais für Kühlmittelnachlauf (J151) Unterbrechung

P1918 Belastungssignal von Generatorklemme DF Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1919 Belastungssignal von Generatorklemme DF Kurzschluss nach Masse

P1920 Ventile für Motorlagerung (N144/N145) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1921 Temperaturfühler 2 für Außentemperatur (G249) Kurzschluss nach Masse

P1922 Temperaturfühler 2 für Außentemperatur (G249) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

P1923 Bitte Fehlerspeicher von Motorsteuergerät 2 auslesen

P1924 Steuergerätepincodierung unplausibles Signal

P1925 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Kurzschluss nach Plus

P1926 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Kurzschluss nach Masse

P1927 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Unterbrechung

P1928 Wegfahrsperrenabfrage noch nicht durchgeführt

P1929 Lüfter für Kühlmittel (V7) Unterbrechung

P1930 Lüfter 2 für Kühlmittel (V177) Unterbrechung

P1931 Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel (J293) Fehlfunktion

P1932 Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft von Steuerg.f.Zugang und Startber.

P1933 Drosselklappensteuerung 2 Fehlfunktion

P1934 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter (G382) Signal zu klein

P1935 Temperaturfühler für Antriebskreislauf Kühlerlüfter (G382) Signal zu groß

P1936 Generatorabschaltung Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1937 Generatorabschaltung Kurzschluss nach Plus

P1938 Relais für Kühlmittelzusatzpumpe (J496) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P1939 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuerg.f.Zugang und Startber.

P1940 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft v.Steuergerät f.Batterieüberwachung

P1941 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft v.Steuerg.f.Batterieüberwachung

P1942 Datenbus Antrieb fehlende Botschaft von Steuergerät für Niveauregelung

P1943 Datenbus Antrieb unplausible Botschaft von Steuergerät für Niveauregelung

P1944 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter Übertemperatur

P1945 Steuergerät für Kühlerlüfter 1, Lüfteransteuerung Kurzschluss

P1946 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter defekt

P1947 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter Übertemperatur

P1948 Steuergerät für Kühlerlüfter 2, Lüfteransteuerung Kurzschluss

P1949 Steuergerät 2 für Kühlerlüfter defekt

P1950 Lüfter für Kühlmittel (V7) schwergängig/blockiert

P1951 Lüfter 2 für Kühlmittel (V177) schwergängig/blockiert

P1952 Steuergerät 1 für Turbolader defekt

P1953 Steuergerät 2 für Turbolader defekt

P1954 Glühzeitsteuergerät 2, Glühstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis

P1955 Glühzeitsteuergerät 2 (J703) unplausibles Signal

P1956 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) elektrischer Fehler

P1957 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Masse

P1958 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) Kurzschluss nach Plus

P1959 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 1 (G448) unplausibles Signal

P1960 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 Regelgrenze überschritten

P1961 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) elektrischer Fehler

P1962 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) Kurzschluss nach Masse

P1963 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) Kurzschluss nach Plus

P1964 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 (G449) unplausibles Signal

P1965 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 Regelgrenze überschritten

P1966 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Unterbrechung

P1967 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Kurzschluss nach Plus

P1968 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) Kurzschluss nach Masse

P1969 Relais für Sekundärluftpumpe 3 (J704) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1970 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Unterbrechung

P1971 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Kurzschluss nach Plus

P1972 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) Kurzschluss nach Masse

P1973 Relais für Sekundärluftpumpe 4 (J705) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1974 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1975 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Kurzschluss nach Masse

P1976 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Kurzschluss nach Plus

P1977 Sekundärlufteinblasventil 3 (N384) Unterbrechung

P1978 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) elektrischer Fehler im Stromkreis

P1979 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Kurzschluss nach Masse

P1980 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Kurzschluss nach Plus

P1981 Sekundärlufteinblasventil 4 (N385) Unterbrechung

P1982 Abgastemperaturregelung Abgasbank 3 unplausibel

P1983 Abgastemperaturregelung Abgasbank 4 unplausibel

P1984 Lüfter 3 für Kühlmittel (V284) schwergängig/blockiert

P1985 Steuergerät 2 für Lüfter für Kühlmittel (J671) Fehlfunktion

P1986 Steuergerät für Kühlerlüfter 3, Lüfteransteuerung Kurzschluss

P1987 Funktionseinschränkung durch Bremsentemperatur

P1988 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Unterbrechung

P1989 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Kurzschluss nach Plus

P1990 Relais für Kühlmittellüfter 3 (J752) Kurzschluss nach Masse

P1991 Steuergerät defekt

P1992 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Fehler in Grundeinstellung

P1993 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Signal zu groß

P1994 Potentiometer 2 für Abgasrückführung (G466) Signal zu klein

P1995 Signal Tür auf nicht erkannt

P1996 Reibung zu hoch Code E1

P1997 Reibung zu hoch Code A1

P1998 Reibung zu hoch Code E2

P1999 Reibung zu hoch Code E2

P2002 Particulate Trap bank 1 – efficency below threshold

P2003 Partikelfilter Bank 2 Fehlfunktion

P2004 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt offen

P2005 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt offen

P2006 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 1 hängt geschlossen

P2007 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Bank 2 hängt geschlossen

P2008 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit

P2009 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit Low Voltage

P2010 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit High Voltage

P2011 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler

P2012 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Masse

P2013 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Kurzschluss nach Plus

P2014 Geber Saugrohrklappenstellung elektrischer Fehler im Stromkreis

P2015 Geber Saugrohrklappenstellung unplausibles Signal

P2016 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Masse

P2017 Geber Saugrohrklappenstellung Kurzschluss nach Plus

P2019 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis

P2020 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 unplausibles Signal

P2021 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Masse

P2022 Geber Saugrohrklappenstellung Saugrohrklappe 2 Kurzschluss nach Plus

P2031 Geber 2 für Abgastemperatur elektricher Fehler

P2032 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Masse

P2033 Geber 2 für Abgastemperatur Kurzschluss nach Plus

P2034 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 elektrischer Fehler im Stromkreis

P2035 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Masse

P2036 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 Kurzschluß nach Plus

P2066 Fuel Level Sensor 2 Performance

P2067 Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage

P2068 Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage

P2070 Schaltsaugrohr hängt offen

P2071 Schaltsaugrohr hängt geschlossen

P2075 Geber für Schaltsaugrohrposition elektrischer Fehler

P2076 Geber für Schaltsaugrohrposition unplausibles Signal

P2077 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Masse

P2078 Geber für Schaltsaugrohrposition Kurzschluss nach Plus

P2079 Geber für Schaltsaugrohrposition Unterbrechung

P2080 Geber 1 für Abgastemperatur (G235) unplausibles Signal

P2082 Geber 1 für Abgastemperatur Bank 2 (G236) unplausibles Signal

P2084 Geber 2 für Abgastemperatur unplausibles Signal

P2086 Geber 2 für Abgastemperatur Bank 2 unplausibles Signal

P2088 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse

P2089 Bank1, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus

P2090 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse

P2091 Bank1, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus

P2092 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Masse

P2093 Bank2, Nockenwellenverstellung Kurzschluss nach Plus

P2094 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Masse

P2095 Bank2, Nockenwellenverstellung,Auslass Kurzschluss nach Plus

P2096 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten

P2097 Bank1, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten

P2098 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten

P2099 Bank2, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten

P2105 Throttle Actuator Control (TAC) System Forced Engine Shutdown

P2107 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P2108 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance

P2110 PCM / Stellglied- Drosselklappe: erzwungene RPM- Begrenzung

P2119 Throttle Closed Position Performance

P2120 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit

P2121 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Performance

P2122 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit Low Voltage

P2123 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit High Voltage

P2125 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit

P2127 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit Low Voltage

P2128 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit High Voltage

P2135 Throttle Position (TP) Sensor 1-2 Correlation

P2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation

P2141 PCM / Drosselventil- Abgasrückführung: Regelstromkreis niedrig

P2146 Versorgung Einspritzventil(e) A Unterbrechung

P2147 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Masse

P2148 Versorgung Einspritzventil(e) A Kurzschluss nach Plus

P2149 Versorgung Einspritzventil(e) B Unterbrechung

P2150 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Masse

P2151 Versorgung Einspritzventil(e) B Kurzschluss nach Plus

P2176 Minimum Throttle Position Not Learned

P2177 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl

P2178 Bank1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl

P2179 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager ab Leerlaufdrehzahl

P2180 Bank2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett ab Leerlaufdrehzahl

P2181 Performance Malfunction in Cooling System

P2183 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) unplausibles Signal

P2184 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu klein

P2185 Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang (G83) Signal zu groß

P2187 Bank 1; System too Lean at Idle

P2188 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl

P2189 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Leerlaufdrehzahl

P2190 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Leerlaufdrehzahl

P2191 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast

P2192 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast

P2193 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu mager bei Volllast

P2194 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem System zu fett bei Volllast

P2195 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu mager

P2196 Lambda-Sonde1- Bank 1 Signal zu fett

P2197 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu mager

P2198 Lambda-Sonde 1-Bank 2 Signal zu fett

P2199 Geber für Ansauglufttemperatur 1 nicht gleich an 2 Abweichung

P2231 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit

P2232 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal Shorted to Heater Circuit

P2233 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3: Signal Shorted to Heater Circuit

P2234 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit

P2235 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Signal Shorted to Heater Circuit

P2236 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S3: Signal Shorted to Heater Circuit

P2237 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Open Circuit

P2238 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Short to Ground

P2239 Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Pump Current Short to B+

P2240 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Open Circuit

P2241 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Short to Ground

P2242 Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Pump Current Short to B+]/small>

P2243 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Unterbrechung

P2244 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung unplausibles Signal

P2245 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse

P2246 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus

P2247 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung

P2248 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung unplausibles Signal

P2249 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse

P2250 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus

P2251 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Unterbrechung

P2252 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Masse

P2253 Lambda-Sonde 1-Bank 1, Masseleitung Kurzschluss nach Plus

P2254 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Unterbrechung

P2255 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Masse

P2256 Lambda-Sonde 1-Bank 2, Masseleitung Kurzschluss nach Plus

P2257 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Masse

P2258 Relais für Sekundärluftpumpe (J299) Kurzschluss nach Plus

P2261 Umluftventil für Turbolader (N249) mechanischer Fehler

P2263 PCM / Turbolader/Kompressor: Ladesystem: Leistung

P2270 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu mager

P2271 Lambda-Sonde 2-Bank 1 Signal zu fett

P2272 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu mager

P2273 Lambda-Sonde 2-Bank 2 Signal zu fett

P2274 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu mager

P2275 Lambda-Sonde 3-Bank 1 Signal zu fett

P2276 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu mager

P2277 Lambda-Sonde 3-Bank 2 Signal zu fett

P2279 Leckluft im Ansaugsystem

P2288 PCM / Einspritzventil- Steuerdruck über erwartetem Wert

P2293 Regelventil für Kraftstoffdruck mechanischer Fehler

P2294 Regelventil für Kraftstoffdruck Unterbrechung

P2295 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Masse

P2296 Regelventil für Kraftstoffdruck Kurzschluss nach Plus

P2297 Abgas-Bank1, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten

P2298 Abgas-Bank2, Sonde 1, Lambdasondensignal Spannung bei Schub,Regelgrenze überschritten

P2300 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Masse

P2301 Ansteuerung Zündspule 1 Kurzschluß nach Plus

P2302 Sekundärkreis Zündspule 1 Fehlfunktion

P2303 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Masse

P2304 Ansteuerung Zündspule 2 Kurzschluß nach Plus

P2305 Sekundärkreis Zündspule 2 Fehlfunktion

P2306 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Masse

P2307 Ansteuerung Zündspule 3 Kurzschluß nach Plus

P2308 Sekundärkreis Zündspule 3 Fehlfunktion

P2309 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Masse

P2310 Ansteuerung Zündspule 4 Kurzschluß nach Plus

P2311 Sekundärkreis Zündspule 4 Fehlfunktion

P2312 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Masse

P2313 Ansteuerung Zündspule 5 Kurzschluß nach Plus

P2314 Sekundärkreis Zündspule 5 Fehlfunktion

P2315 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Masse

P2316 Ansteuerung Zündspule 6 Kurzschluß nach Plus

P2317 Sekundärkreis Zündspule 6 Fehlfunktion

P2318 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Masse

P2319 Ansteuerung Zündspule 7 Kurzschluß nach Plus

P2320 Sekundärkreis Zündspule 7 Fehlfunktion

P2321 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Masse

P2322 Ansteuerung Zündspule 8 Kurzschluß nach Plus

P2323 Sekundärkreis Zündspule 8 Fehlfunktion

P2324 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Masse

P2325 Ansteuerung Zündspule 9 Kurzschluß nach Plus

P2326 Sekundärkreis Zündspule 9 Fehlfunktion

P2327 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Masse

P2328 Ansteuerung Zündspule 10 Kurzschluß nach Plus

P2329 Sekundärkreis Zündspule 10 Fehlfunktion

P2330 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Masse

P2331 Ansteuerung Zündspule 11 Kurzschluß nach Plus

P2332 Sekundärkreis Zündspule 11 Fehlfunktion

P2333 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Masse

P2334 Ansteuerung Zündspule 12 Kurzschluß nach Plus

P2335 Sekundärkreis Zündspule 12 Fehlfunktion

P2336 Klopfregelung Zylinder 1 Regelgrenze erreicht

P2337 Klopfregelung Zylinder 2 Regelgrenze erreicht

P2338 Klopfregelung Zylinder 3 Regelgrenze erreicht

P2339 Klopfregelung Zylinder 4 Regelgrenze erreicht

P2340 Klopfregelung Zylinder 5 Regelgrenze erreicht

P2341 Klopfregelung Zylinder 6 Regelgrenze erreicht

P2342 Klopfregelung Zylinder 7 Regelgrenze erreicht

P2343 Klopfregelung Zylinder 8 Regelgrenze erreicht

P2344 Klopfregelung Zylinder 9 Regelgrenze erreicht

P2345 Klopfregelung Zylinder 10 Regelgrenze erreicht

P2346 Klopfregelung Zylinder 11 Regelgrenze erreicht

P2347 Klopfregelung Zylinder 12 Regelgrenze erreicht

P2400 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage elektrischer

Fehler/Unterbrechung

P2401 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach

Masse

P2402 Tankentlüftungssystem, Ansteuerung Diagnosepumpe für Tankleckage Kurzschluß nach Plus

P2403 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, elektrischer

Fehler/Unterbrechung

P2404 Tankentlüftungssystem, Sensor Diagnosepumpe für Tankleckage, unplausibles Signal

P2409 PCM / Sensor/Schalter- Leuchte- Deckel- Kraftstoffeinfüllstutzen

P2413 Fehler im Abgasrückführungssystem

P2414 Bank 1 – Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft

P2415 Bank 2 – Sonde 1 Spannung zu klein/Leckluft

P2416 Abgasbank 1 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht

P2417 Abgasbank 2 Lambda-Sonden vor und nach Hauptkat vertauscht

P2420 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig offen

P2421 Tankentlüftungssystem, Magnetventil 2 für Aktivkohle (N115) ständig geschlossen

P2425 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Unterbrechung

P2426 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Masse

P2427 Ventil für Kühlung Abgasrückführung Kurzschluss nach Plus

P2452 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber elektrischer Fehler

P2453 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber unplausibles Signal

P2454 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Masse

P2455 Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber Kurzschluß nach Plus

P2500 Generator L-Terminal Circuit Low Voltage

P2501 Generator L-Terminal Circuit High Voltage

P2502 Charging System Voltage

P2503 Charging System Voltage Low

P2504 Charging System Voltage High

P2505 ECM/PCM Power Input Signal

P2506 ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance

P2507 ECM/PCM Power Input Signal Low

P2508 ECM/PCM Power Input Signal High

P2509 ECM/PCM Power Input Signal Intermittent

P2510 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance

P2511 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent

P2512 Event Data Recorder Request Circuit/ Open

P2513 Event Data Recorder Request Circuit Low

P2514 Event Data Recorder Request Circuit High

P2515 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit

P2516 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Range/Performance

P2517 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit Low

P2518 A/C Refrigerant Pressure Sensor “B” Circuit High

P2519 A/C Request “A” Circuit

P2520 A/C Request “A” Circuit Low

P2521 A/C Request “A” Circuit High

P2522 A/C Request “B” Circuit

P2523 A/C Request “B” Circuit Low

P2524 A/C Request “B” Circuit High

P2525 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit

P2526 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P2527 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low

P2528 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High

P2529 Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent

P2530 Ignition Switch Run Position Circuit

P2531 Ignition Switch Run Position Circuit Low

P2532 Ignition Switch Run Position Circuit High

P2533 Ignition Switch Run/Start Position Circuit

P2534 Ignition Switch Run/Start Position Circuit Low

P2535 Ignition 1 Switch Circuit High Voltage (PCM)

P2536 Ignition Switch Accessory Position Circuit

P2537 Ignition Switch Accessory Position Circuit Low

P2538 Ignition Switch Accessory Position Circuit High

P2539 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit

P2540 Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal

P2541 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low

P2542 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High

P2543 Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent

P2544 Torque Management Request Input Signal “A”

P2545 Torque Management Request Input Signal “A” Range/Performance

P2546 Torque Management Request Input Signal “A” Low

P2547 Torque Management Request Input Signal “A” High

P2548 Torque Management Request Input Signal “B”

P2549 Torque Management Request Input Signal “B” Range/Performance

P2550 Torque Management Request Input Signal “B” Low

P2551 Torque Management Request Input Signal “B” High

P2552 Throttle/Fuel Inhibit Circuit

P2553 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Range/Performance

P2554 Throttle/Fuel Inhibit Circuit Low

P2555 Throttle/Fuel Inhibit Circuit High

P2556 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit

P2557 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P2558 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low

P2559 Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High

P2560 Engine Coolant Level Low

P2561 A/C Control Module Requested MIL Illumination

P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit

P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance

P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low

P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High

P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent

P2567 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit

P2568 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P2569 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low

P2570 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High

P2571 Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2572 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit

P2573 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance

P2574 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low

P2575 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High

P2576 Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic

P2577 Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold

P2600 Coolant Pump Control Circuit/Open

P2601 Coolant Pump Control Circuit Range/Performance

P2602 Coolant Pump Control Circuit Low

P2603 Coolant Pump Control Circuit High

P2604 Intake Air Heater “A” Circuit Range/Performance

P2605 Intake Air Heater “A” Circuit/Open

P2606 Intake Air Heater “B” Circuit Range/Performance

P2607 Intake Air Heater “B” Circuit Low

P2608 Intake Air Heater “B” Circuit High

P2609 Intake Air Heater System Performance

P2610 ECU Malfunction

P2611 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit/Open

P2612 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit Low

P2613 A/C Refrigerant Distribution Valve Control Circuit High

P2614 Camshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2615 Camshaft Position Signal Output Circuit Low

P2616 Camshaft Position Signal Output Circuit High

P2617 Crankshaft Position Signal Output Circuit/Open

P2618 Crankshaft Position Signal Output Circuit Low

P2619 Crankshaft Position Signal Output Circuit High

P2620 Throttle Position Output Circuit/Open

P2621 Throttle Position Output Circuit Low

P2622 Throttle Position Output Circuit High

P2623 Injector Control Pressure Regulator Circuit/Open

P2624 Injector Control Pressure Regulator Circuit Low

P2625 Injector Control Pressure Regulator Circuit High

P2626 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open

P2627 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low

P2628 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High

P2629 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open

P2630 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit Low

P2631 O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit High

P2632 Fuel Pump “B” Control Circuit /Open

P2633 Fuel Pump “B” Control Circuit Low

P2634 Fuel Pump “B” Control Circuit High

P2635 Fuel Pump “A” Low Flow / Performance

P2636 Fuel Pump “B” Low Flow / Performance

P2637 Torque Management Feedback Signal “A”

P2638 Torque Management Feedback Signal “A” Range/Performance

P2639 Torque Management Feedback Signal “A” Low

P2640 Torque Management Feedback Signal “A” High

P2641 Torque Management Feedback Signal “B”

P2642 Torque Management Feedback Signal “B” Range/Performance

P2643 Torque Management Feedback Signal “B” Low

P2644 Torque Management Feedback Signal “B” High

P2645 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2646 “A” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2647 “A” Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2648 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2649 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2650 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2651 “B” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2652 “B” Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2653 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2654 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2655 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2656 “A” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2657 “A” Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2658 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2659 “A” Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2660 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit/Open

P2661 “B” Rocker Arm Actuator System Performance or Stuck Off

P2662 “B” Rocker Arm Actuator System Stuck On

P2663 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit Low

P2664 “B” Rocker Arm Actuator Control Circuit High

P2665 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit/Open

P2666 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit Low

P2667 Fuel Shutoff Valve “B” Control Circuit High

P2668 Fuel Mode Indicator Lamp Control Circuit

P2669 Actuator Supply Voltage “B” Circuit /Open

P2670 Actuator Supply Voltage “B” Circuit Low

P2671 Actuator Supply Voltage “B” Circuit High

P2700 Transmission Friction Element “A” Apply Time Range/Performance

P2701 Transmission Friction Element “B” Apply Time Range/Performance

P2702 Transmission Friction Element “C” Apply Time Range/Performance

P2703 Transmission Friction Element “D” Apply Time Range/Performance

P2704 Transmission Friction Element “E” Apply Time Range/Performance

P2705 Transmission Friction Element “F” Apply Time Range/Performance

P2706 Shift Solenoid “F”

P2707 Shift Solenoid “F” Performance or Stuck Off

P2708 Shift Solenoid “F” Stuck On

P2709 Shift Solenoid “F” Electrical

P2710 Shift Solenoid “F” Intermittent

P2711 Unexpected Mechanical Gear Disengagement

P2712 Hydraulic Power Unit Leakage

P2713 Pressure Control Solenoid “D”

P2714 Pressure Control Solenoid “D” Performance or Stuck Off

P2715 Pressure Control Solenoid “D” Stuck On

P2716 Pressure Control Solenoid “D” Electrical

P2717 Pressure Control Solenoid “D” Intermittent

P2718 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit / Open

P2719 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance

P2720 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit Low

P2721 Pressure Control Solenoid “D” Control Circuit High

P2722 Pressure Control Solenoid “E”

P2723 Pressure Control Solenoid “E” Performance or Stuck Off

P2724 Pressure Control Solenoid “E” Stuck On

P2725 Pressure Control Solenoid “E” Electrical

P2726 Pressure Control Solenoid “E” Intermittent

P2727 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit / Open

P2728 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit Range/Performance

P2729 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit Low

P2730 Pressure Control Solenoid “E” Control Circuit High

P2731 Pressure Control Solenoid “F”

P2732 Pressure Control Solenoid “F” Performance or Stuck Off

P2733 Pressure Control Solenoid “F” Stuck On

P2734 Pressure Control Solenoid “F” Electrical

P2735 Pressure Control Solenoid “F” Intermittent

P2736 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit/Open

P2737 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit Range/Performance

P2738 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit Low

P2739 Pressure Control Solenoid “F” Control Circuit High

P2740 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit”

P2741 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Range Performance

P2742 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Low

P2743 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit High

P2744 Transmission Fluid Temperature Sensor “B” Circuit Intermittent

P2745 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit

P2746 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance

P2747 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit No Signal

P2748 Intermediate Shaft Speed Sensor “B” Circuit Intermittent

P2749 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit

P2750 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Range/Performance

P2751 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit No Signal

P2752 Intermediate Shaft Speed Sensor “C” Circuit Intermittent

P2753 Transmission Fluid Cooler Control Circuit/Open

P2754 Transmission Fluid Cooler Control Circuit Low

P2755 Transmission Fluid Cooler Control Circuit High

P2756 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid

P2757 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Performance or Stuck Off

P2758 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Stuck On

P2759 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Electrical

P2760 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Intermittent

P2761 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit/Open

P2762 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Range/Performance

P2763 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit High

P2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low

P2765 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit

P2766 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit Range/Performance

P2767 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit No Signal

P2768 Input/Turbine Speed Sensor “B” Circuit Intermittent

P2769 Torque Converter Clutch Circuit Low

P2770 Torque Converter Clutch Circuit High

P2771 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit

P2772 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance

P2773 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Low

P2774 Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit High

P2775 Upshift Switch Circuit Range/Performance

P2776 Upshift Switch Circuit Low

P2777 Upshift Switch Circuit High

P2778 Upshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2779 Downshift Switch Circuit Range/Performance

P2780 Downshift Switch Circuit Low

P2781 Downshift Switch Circuit High

P2782 Downshift Switch Circuit Intermittent/Erratic

P2783 Torque Converter Temperature Too High

P2784 Input/Turbine Speed Sensor “A”/”B” Correlation

P2785 Clutch Actuator Temperature Too High

P2786 Gear Shift Actuator Temperature Too High

P2787 Clutch Temperature Too High

P2788 Auto Shift Manual Adaptive Learning at Limit

P2789 Clutch Adaptive Learning at Limit

P2790 Gate Select Direction Circuit

P2791 Gate Select Direction Circuit Low

P2792 Gate Select Direction Circuit High

P2793 Gear Shift Direction Circuit

P2794 Gear Shift Direction Circuit Low

P2795 Gear Shift Direction Circuit High

P2A00 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1 (PCM)

P2A01 HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 2 (PCM)

P3000 Hacking AWH Data

P3001 Arbeitsdrehzahlregelung Regeldifferenz

P3002 Kick-down-Schalter (F8) unplausibles Signal

P3003 Relais verwarming motorkoelvloeistof 1, laag uitgangssignaal

P3004 Relais für kleine Heizleistung (J359) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse

P3005 Relais verwarming motorkoelvloeistof 2, hoog signaal

P3006 Relais für große Heizleistung (J360) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse

P3007 Nokkenasstandsensor (G40) geen signaal

P3008 Nockenwellenpositionssensor (G40) Signal außerhalb der Toleranz

P3009 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung (J445) Kurschluss nach Plus

P3010 Relais für Pumpe, Kraftstoffkühlung (J445) Unterbrechung/Kurschluss nach Masse

P3011 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Kurschluss nach Plus

P3012 Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 (J49) Unterbrechung/Kurschluss nach Masse

P3013 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung (N274) Kurzschluss nach Plus

P3014 Ventil 2 für Ladedruckbegrenzung (N274) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3015 Ventil für Kraftstoff-Bypass (N312) Kurzschluss nach Plus

P3016 Ventil für Kraftstoff-Bypass (N312) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3017 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Short to B+

P3018 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Short to Ground

P3019 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Open Circuit

P3020 Valve for Exhaust Flap 1 (N321): Electrical Malfunction

P3021 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Short to B+

P3022Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Short to Ground

P3023 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Open Circuit

P3024 Valve for Exhaust Flap 2 (N322): Electrical Malfunction

P3025 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) unplausibles Signal

P3026 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) Signal zu klein

P3027 Winkelgeber 1 für DK-Antrieb 2 (G297) Signal zu groß

P3028 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) unplausibles Signal

P3029 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) Signal zu klein

P3030 Winkelgeber 2 für DK-Antrieb 2 (G298) Signal zu groß

P3031 Drosselklappenantrieb 2 (G296) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3032 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Fehler in Grundeinstellung

P3033 Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299) Signal zu klein

P3034 Geber 2 für Ansauglufttemperatur (G299) Signal zu groß

P3035 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) mechanischer Fehler

P3036 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Unterspannung bei Grundeinstellung

P3037 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) Adaption nicht gestartet

P3038 Drosselklappensteuereinheit 2 (J544) unterer Anschlag wird nicht erreicht

P3039 Getriebeanforderung Momentenreduzierung unplausibel

P3040 Getriebeübersetzung unplausibel

P3041 Datenbus-Antrieb unplausible Motortemperaturbotschaft vom Kombi

P3042 Heizungsregelung unplausibles Signal

P3043 Kraftstoffpumpe mechanischer Fehler

P3044 Kraftstoffpumpe Kurzschluss

P3045 Kraftstoffpumpenelektronik defekt

P3046 Starterrelais 1 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)

P3047 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Plus

P3048 Ansteuerung Starterrelais 2 Kurzschluss nach Masse

P3049 Ansteuerung Starterrelais 2 Unterbrechung

P3050 Starterrelais 2 elektr.Fehler im Stromkreis(Relais klebt/schaltet nicht)

P3051 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 unplausibles Signal

P3052 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Plus

P3053 Anlasseransteuerung, Rückmeldung Klemme 50 Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung

P3054 Anlasser dreht nicht mechanisch blockiert oder elektrischer Fehler

P3055 Drucksensor 2 für Abgas Unterbrechung

P3056 Drucksensor 2 für Abgas Kurzschluss nach Masse

P3057 Drucksensor 2 für Abgas Kurzschluss nach Plus

P3058 Abgasrückführungssystem 2 Durchsatz zu klein

P3059 Abgasrückführungssystem 2 Durchsatz zu groß

P3060 Ventil für Kühlungsbypass, Abgasrückführung (N386) elektrischer Fehler

P3061 Ventil 2 für Kühlungsbypass, Abgasrückführung (N387) elektrischer Fehler

P3062 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu groß

P3063 Ladedruckregelung 2 Ladedruck zu klein

P3064 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) elektrischer Fehler

P3065 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) Kurzschluss nach Masse

P3066 Ventil 3 für Ladedruckbegrenzung (N388) Kurzschluss nach Plus

P3067 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) elektrischer Fehler

P3068 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) Kurzschluss nach Masse

P3069 Ventil 4 für Ladedruckbegrenzung (N389) Kurzschluss nach Plus

P3070 Pumpe für Additiv Partikelfilter (V135) defekt

P3071 Additivtank für Partikelfilter leer

P3072 Stromversorgungsrelais elektrischer Fehler im Stromkreis

P3073 Kraftstoffpumpe elektrischer Fehler im Stromkreis

P3074 Kraftstoffpumpe 2 elektrischer Fehler im Stromkreis

P3075 Abgleich Turbolader 1/2 Adaptionsgrenzen erreicht

P3076 Motorsteuergerät Fehler bei Codierung

P3077 Kraftstoffpumpenelektronik Spannungsversorgung elektrischer Fehler

P3078 Drosselklappensteuereinheit Luftdurchsatz i m Leerlauf zu gering

P3079 Relais für Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart (J748) Kurzschluss nach Plus

P3080 Relais für Kraftstoffzusatzpumpe Kaltstart (J748) Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung

P3081 Engine Temperature too Low

P3082 Geber für Kupplungsposition (G476) unplausibles Signal

P3083 Geber für Kraftstoff-Additivtank Partikelfilter (G504) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3084 Umluftventil für Turbolader, Bank 2 mechanischer Fehler

P3085 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler

P3086 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgeführt

P3087 Versorgungsrelais für Motorkomponenten elektrischer Fehler im Stromkreis

P3088 Starterrelais elektrischer Fehler im Stromkreis

P3089 Kraftstoffpumpenelektronik Signalleitung elektrischer Fehler

P3090 Signal von Standheizung nicht erkannt

P3091 Signal von Standheizung dauerhaft erkannt

P3092 Steuergerät defekt

P3093 Steuergerät defekt

P3094 Steuergerät defekt

P3095 Steuergerät defekt

P3096 Steuergerät defekt

P3097 Steuergerät defekt

P3098 Steuergerät defekt

P3099 Steuergerät defekt

P3100 Motor voor de smoorklep (V157) kortsluiting naar plus

P3101 Motor voor de smoorklep (V157) onderbreking/kortsluiting naar massa

P3102 Motor voor de smoorklep (V157) geen signaal

P3103 Motor voor de smoorklep (V157) defect

P3104 Regelsolenoide lucht inlaatspruitstuk, kortsluiting naar plus

P3105 Umschaltventil für Saugrohrklappe (N239); Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse

P3106 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) unplausibles Signal

P3107 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) Regelgrenze überschritten

P3108 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) Regelgrenze unterschritten

P3109 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 7 (N303) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3110 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) unplausibles Signal

P3111 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) Regelgrenze überschritten

P3112 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) Regelgrenze unterschritten

P3113 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 8 (N304) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3114 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) unplausibles Signal

P3115 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) Regelgrenze überschritten

P3116 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) Regelgrenze unterschritten

P3117 entil für Pumpe/Düse Zylinder 9 (N305) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3118 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) unplausibles Signal

P3119 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) Regelgrenze überschritten

P3120 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) Regelgrenze unterschritten

P3121 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 10 (N306) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3122 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) unplausibles Signal

P3123 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) Regelgrenze überschritten

P3124 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) Regelgrenze unterschritten

P3125 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 11 (N307) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3126 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) unplausibles Signal

P3127 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) Regelgrenze überschritten

P3128 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder12 (N308) Regelgrenze unterschritten

P3129 Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 12 (N308) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3130 Abgasrückführsystem Regelgrenze überschritten

P3131 Abgasrückführsystem Regelgrenze unterschritten

P3132 Glühzeitsteuergerät 2, Glühstromkreis elektrischer Fehler im Stromkreis

P3133 Glühzeitsteuergerät 2 (J609) unplausibles Signal

P3134 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung oberer Anschlag nicht erreicht

P3135 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung unterer Anschlag nicht erreicht

P3136 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Sollwert nicht erreicht

P3137 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinstellung nicht durchgeführt

P3138 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Regeldifferenz

P3139 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Signal außerhalb Toleranz

P3140 Ventil für Tankleerstart (Nxxx) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3141 Ventil für Tankleerstart (Nxxx) Kurzschluss nach Plus

P3142 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager

P3143 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett

P3144 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager

P3145 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett

P3146 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager

P3147 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett

P3148 Abgas-Bank 3, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag

P3149 Abgas-Bank 3, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag

P3150 Abgas-Bank 4, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am oberen Anschlag

P3151 Abgas-Bank 4, Lambda-Sonde vor Kat, Heizstromkreis Regelung am unteren Anschlag

P3152 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel

P3153 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel

P3154 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft

P3155 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft

P3156 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu klein/Leckluft

P3157 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering

P3158 Abgas-Bank 2, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering

P3159 Abgas-Bank 3, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering

P3160 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Lambdasondensignal, Spannung bei Schub zu gering

P3161 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 1 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung

P3162 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung

P3163 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung

P3164 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4 / Abgleichleitung Pumpstrom Unterbrechung

P3165 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten

P3166 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten

P3167 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze mager überschritten

P3168 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Kat Regelgrenze fett überschritten

P3169 Abgas-Bank 3, Hauptkatalysator Wirkung zu gering

P3170 Abgas-Bank 4, Hauptkatalysator Wirkung zu gering

P3171 Abgas-Bank 1, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten

P3172 Abgas-Bank 1, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten

P3173 Abgas-Bank 2, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten

P3174 Abgas-Bank 2, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten

P3175 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten

P3176 Abgas-Bank 3, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten

P3177 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 3 Magergrenze unterschritten

P3178 Abgas-Bank 4, Gemischadaption Bereich 3 Fettgrenze überschritten

P3179 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Kurzschluss nach Masse

P3180 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Kurzschluss nach Plus

P3181 Einspritzventil Zyl.13 (N390) Unterbrechung

P3182 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Kurzschluss nach Masse

P3183 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Kurzschluss nach Plus

P3184 Einspritzventil Zyl.14 (N391) Unterbrechung

P3185 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Kurzschluss nach Masse

P3186 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Kurzschluss nach Plus

P3187 Einspritzventil Zyl.15 (N392) Unterbrechung

P3188 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Kurzschluss nach Masse

P3189 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Kurzschluss nach Plus

P3190 Einspritzventil Zyl.16 (N393) Unterbrechung

P3191 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mechanischen Anschlag offen

abgebrochen

P3192 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Grundeinst.bei mechan.Anschlag geschl.abgebrochen

P3193 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung offener Anschlag außerhalb gültigem Bereich

P3194 Luftmassenmesser 3 (G456) Signal zu klein

P3195 Luftmassenmesser 3 (G456) Signal zu groß

P3196 Luftmassenmesser 4 (G457) Signal zu klein

P3197 Luftmassenmesser 4 (G457) Signal zu groß

P3198 Ansteuerung Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung unplausibles Signal

P3199 Ansteuerung Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung unplausibles Signal

P3200 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse

P3201 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus

P3202 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Unterbrechung

P3203 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis elektrischer Fehler

P3204 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Innenwiderstand zu groß

P3205 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Spannung zu klein

P3206 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Spannung zu groß

P3207 Abgas-Bank 3 Sonde 1, elektrischer Fehler im Stromkreis

P3208 Abgas-Bank 3 Sonde 1, keine Aktivität

P3209 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Signal zu langsam

P3210 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizstromkreis Leistung zu gering

P3211 Abgas-Bank 1 Sonde 1, Heizerrückkopplung

P3212 Abgas-Bank 2 Sonde 1, Heizerrückkopplung

P3213 Abgas-Bank 3 Sonde 1, Heizerrückkopplung

P3214 Abgas-Bank 4 Sonde 1, Heizerrückkopplung

P3215 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse

P3216 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus

P3217 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis Unterbrechung

P3218 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Heizstromkreis elektrischer Fehler

P3219 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Innenwiderstand zu groß

P3220 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Spannung zu klein

P3221 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Spannung zu groß

P3222 Abgas-Bank 3 Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis

P3223 Abgas-Bank 3 Sonde 2, keine Aktivität

P3224 Abgas-Bank 3 Sonde 2, Signal zu langsam

P3225 Abgas-Bank 3, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht

P3226 Abgas-Bank 4, Lambdakorrektur hinter Katalysator Regelgrenze erreicht

P3227 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Einzelzylinderregelung Sondendynamik zu gering

P3228 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel mager

P3229 Abgas-Bank 1, Sonde 1, Lambdasondensignal unplausibel fett

P3230 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse

P3231 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus

P3232 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Unterbrechung

P3233 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis elektrischer Fehler

P3234 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Innenwiderstand zu groß

P3235 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu klein

P3236 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Spannung zu groß

P3237 Abgas-Bank 4, Sonde 1, elektrischer Fehler im Stromkreis

P3238 Abgas-Bank 4, Sonde 1, keine Aktivität

P3239 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Signal zu langsam

P3240 Abgas-Bank 4, Sonde 1, Heizstromkreis Leistung zu gering

P3241 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch

P3242 Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung Temperatur zu hoch

P3243 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit elektrischer Fehler

P3244 Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit 2 elektrischer Fehler

P3245 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Masse

P3246 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Kurzschluss nach Plus

P3247 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis Unterbrechung

P3248 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Heizstromkreis elektrischer Fehler

P3249 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Innenwiderstand zu groß

P3250 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Spannung zu klein

P3251 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Spannung zu groß

P3252 Abgas-Bank 4, Sonde 2, elektrischer Fehler im Stromkreis

P3253 Abgas-Bank 4, Sonde 2, keine Aktivität

P3254 Abgas-Bank 4, Sonde 2, Signal zu langsam

P3255 Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Upper Limit Exceeded

P3256 Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Lower Limit Exceeded

P3257 Bank 2, Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Upper Limit

Exceeded

P3258 Bank 2, Oxygen Sensor B1 S1: Heating Circuit Regulation at Upper Limit, Lower Limit

Exceeded

P3259 Zusatzkraftstoffpumpe für Motorstart Fehlfunktion

P3260 Abgasbank 1/2, Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht

P3261 Abgasbank 3/4, Lambda-Sonden vor Katalysator vertauscht

P3262 Abgasbank 1/2, Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht

P3263 Abgasbank 3/4, Lambda-Sonden nach Katalysator vertauscht

P3264 Vorkatalysator, Abgasbank3 Wirkung zu gering

P3265 Vorkatalysator, Abgasbank4 Wirkung zu gering

P3266 Bank 1, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel

P3267 Bank 2, Sonde 1, Innenwiderstand unplausibel

P3268 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Unterbrechung

P3269 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse

P3270 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus

P3271 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Unterbrechung

P3272 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse

P3273 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus

P3274 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, Referenzspannung unplausibel

P3275 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung

P3276 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse

P3277 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 2, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus

P3278 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Unterbrechung

P3279 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse

P3280 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus

P3281 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Unterbrechung

P3282 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse

P3283 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus

P3284 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, Referenzspannung unplausibel

P3285 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung

P3286 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse

P3287 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 3, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus

P3288 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Unterbrechung

P3289 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Kurzschluss nach Masse

P3290 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Pumpstrom Kurzschluss nach Plus

P3291 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Unterbrechung

P3292 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Kurzschluss nach Masse

P3293 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung Kurzschluss nach Plus

P3294 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, Referenzspannung unplausibel

P3295 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Unterbrechung

P3296 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Masse

P3297 Lineare Lambda-Sonde, Abgas-Bank 4, gemeinsame Masseleitung Kurzschluss nach Plus

P3298 Katalysatorsystem, Abgas-Bank 3, Wirkung zu gering

P3299 Katalysatorsystem, Abgas-Bank 4, Wirkung zu gering

P3300 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G300) Kurzschluß nach Masse

P3301 Bank 1, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G300) Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus

P3302 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G301) Kurzschluß nach Masse

P3303 Bank 2, Nockenwellenpositionssensor, Auslaß (G301) Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus

P3304 Bank 1, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor (G300) / Kurbelwellenpositionssensor (G28)

falsche Zuordnung

P3305 Bank 2, Auslaß-Nockenwellenpositionssensor (G301) / Kurbelwellenpositionssensor (G28)

falsche Zuordnung

P3306 Zündansteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Masse

P3307 Zündansteuerung Zylinder 13 Kurzschluss nach Plus

P3308 Zündansteuerung Zylinder 13 Unterbrechung

P3309 Zündansteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Masse

P3310 Zündansteuerung Zylinder 14 Kurzschluss nach Plus

P3311 Zündansteuerung Zylinder 14 Unterbrechung

P3312 Zündansteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Masse

P3313 Zündansteuerung Zylinder 15 Kurzschluss nach Plus

P3314 Zündansteuerung Zylinder 15 Unterbrechung

P3315 Zündansteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Masse

P3316 Zündansteuerung Zylinder 16 Kurzschluss nach Plus

P3317 Zündansteuerung Zylinder 16 Unterbrechung

P3318 Relais 2 für Glühkerzen (J495) Kurzschluss nach Plus

P3319 Relais 2 für Glühkerzen (J495) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3320 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Düse Kurzschluss nach Plus

P3321 Ansteuerung 2 Ventile Pumpe/Düse elektrischer Fehler im Stromkrreis

P3322 Relais 2 für Spannungsvers.-Klemme 30 (J689) unplausibles Signal

P3323 Spannungsversorgung Kl.15 Spannung zu groß

P3324 Spannungsversorgung Kl.15 Unterbrechung

P3325 Spannungsversorgung Kl.15 unplausibel

P3326 Umschaltventil für Saugrohrklappe 2 (N394) Kurzschluss nach Plus

P3327 Umschaltventil für Saugrohrklappe 2 (N394) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3328 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) Kurzschluss nach Plus

P3329 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3330 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) kein Signal

P3331 Motor für Saugrohrklappe 2 (V275) defekt

P3332 Verbrennungserkennung im Schubbetrieb

P3333 Steuergerät 1 für Turbolader, unplausible Botschaft

P3334 Steuergerät 2 für Turbolader, unplausible Botschaft

P3335 Steuergerät 1 für Turbolader, fehlende Botschaft

P3336 Steuergerät 2 für Turbolader, fehlende Botschaft

P3337 Datenbus Motor/Motor unplausible Botschaft

P3338 Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 1 elektrischer Fehler im Stromkreis

P3339 Ansteuerung Glühzeitsteuergerät 2 elektrischer Fehler im Stromkreis

P3340 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Kurzschluss nach Plus

P3341 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Kurzschluss nach Masse

P3342 Relais für Lüfter Ladeluftkühlung (J712) Unterbrechung

P3343 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724) Temperatur zu hoch

P3344 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724) Versorgungspannung außerhalb des zulässigen

Bereichs

P3345 Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) Temperatur zu hoch

P3346 Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) Versorgungspannung außerhalb des zulässigen

Bereichs

P3347 Relais für Glühkerzen elektrischer Fehler

P3348 Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3349 Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 2 (J725) elektrischer Fehler im Stromkreis

P3350 Gemischadaption Gas Bereich 1 unterschritten

P3351 Gemischadaption Gas Bereich 1 überschritten

P3352 Gemischadaption Gas Bereich 2 unterschritten

P3353 Gemischadaption Gas Bereich 2 überschritten

P3354 Gemischadaption Gas Bereich 3 unterschritten

P3355 Gemischadaption Gas Bereich 3 überschritten

P3356 Katalysatorsystem Gasbetrieb Bank 1 Wirkung zu gering

P3357 Lamdasondenkorrektur bei Gasbetrieb Regelgrenze erreicht

P3358 Sonde 1, Bank 1, bei Gasbetrieb Signal zu langsam

P3359 Abgas Bank 1 Sonde 1, bei Gasbetrieb Heizerrückkopplung

P3360 Abgas Bank 1 Sonde 1, bei Gasbetrieb keine Aktivität

P3361 Gasbetrieb Verbrennungsaussetzer erkannt

P3362 Gasbetrieb Zyl.1, Verbrennungsaussetzer erkannt

P3363 Gasbetrieb Zyl.2, Verbrennungsaussetzer erkannt

P3364 Gasbetrieb Zyl.3, Verbrennungsaussetzer erkannt

P3365 Gasbetrieb Zyl.4, Verbrennungsaussetzer erkannt

P3366 Systemdruck Gas zu hoch

P3367 Systemdruck Gas zu niedrig

P3368 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu mager

P3369 Lambda-Sonde1-Bank3 Signal zu fett

P3370 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu mager

P3371 Lambda-Sonde1-Bank4 Signal zu fett

P3372 Umschaltventil für Schaltsaugrohr Kurzschluss nach Plus

P3373 Umschaltventil für Schaltsaugrohr Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3374 Umschaltventil für Schaltsaugrohr 2 Kurzschluss nach Plus

P3375 Umschaltventil für Schaltsaugrohr 2 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

P3376 Geber 3 für Ansauglufttemperatur (G520) Signal zu klein

P3377 Geber 3 für Ansauglufttemperatur (G520) Signal zu groß

P3379 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Unterbrechung

P3380 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Kurzschluss nach Plus

P3381 Absperrventil für Gas- Hochdruckregler (N372) Kurzschluss nach Masse

P3382 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Unterbrechung

P3383 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Kurzschluss nach Plus

P3384 Geber für Gasdruck Hochdruck (G400) Kurzschluss nach Masse

P3385 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Unterbrechung

P3386 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Kurzschluss nach Plus

P3387 Geber für Gasdruck Niederdruck (G401) Kurzschluss nach Masse

P3388 Gaseinblasventil 1 (N366) Unterbrechung

P3389 Gaseinblasventil 1 (N366) Kurzschluss nach Plus

P3390 Gaseinblasventil 1 (N366) Kurzschluss nach Masse

P3391 Gaseinblasventil 2 (N367) Unterbrechung

P3392 Gaseinblasventil 2 (N367) Kurzschluss nach Plus

P3393 Gaseinblasventil 2 (N367) Kurzschluss nach Masse

P3394 Gaseinblasventil 3 (N368) Unterbrechung

P3395 Gaseinblasventil 3 (N368) Kurzschluss nach Plus

P3396 Gaseinblasventil 3 (N368) Kurzschluss nach Masse

P3397 Gaseinblasventil 4 (N369) Unterbrechung

P3398 Gaseinblasventil 4 (N369) Kurzschluss nach Plus

P3399 Gaseinblasventil 4 (N369) Kurzschluss nach Masse

P3400 Cylinder Deactivation System

P3401 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3402 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3403 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3404 Cylinder 1 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3405 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3406 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Performance

P3407 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3408 Cylinder 1 Exhaust Valve Control Circuit High

P3409 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3410 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3411 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3412 Cylinder 2 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3413 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3414 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Performance

P3415 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3416 Cylinder 2 Exhaust Valve Control Circuit High

P3417 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3418 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3419 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3420 Cylinder 3 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3421 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3422 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Performance

P3423 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3424 Cylinder 3 Exhaust Valve Control Circuit High

P3425 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3426 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3427 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3428 Cylinder 4 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3429 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3430 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Performance

P3431 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3432 Cylinder 4 Exhaust Valve Control Circuit High

P3433 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3434 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3435 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3436 Cylinder 5 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3437 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3438 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Performance

P3439 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3440 Cylinder 5 Exhaust Valve Control Circuit High

P3441 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3442 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3443 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3444 Cylinder 6 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3445 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3446 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Performance

P3447 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3448 Cylinder 6 Exhaust Valve Control Circuit High

P3449 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3450 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3451 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3452 Cylinder 7 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3453 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3454 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Performance

P3455 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3456 Cylinder 7 Exhaust Valve Control Circuit High

P3457 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3458 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3459 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3460 Cylinder 8 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3461 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3462 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Performance

P3463 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3464 Cylinder 8 Exhaust Valve Control Circuit High

P3465 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3466 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3467 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3468 Cylinder 9 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3469 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3470 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Performance

P3471 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3472 Cylinder 9 Exhaust Valve Control Circuit High

P3473 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3474 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3475 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3476 Cylinder 10 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3477 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3478 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Performance

P3479 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3480 Cylinder 10 Exhaust Valve Control Circuit High

P3481 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3482 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3483 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3484 Cylinder 11 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3485 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3486 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Performance

P3487 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3488 Cylinder 11 Exhaust Valve Control Circuit High

P3489 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit/Open

P3490 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Performance

P3491 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit Low

P3492 Cylinder 12 Deactivation/lntake Valve Control Circuit High

P3493 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit/Open

P3494 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Performance

P3495 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit Low

P3496 Cylinder 12 Exhaust Valve Control Circuit High

P3497 Cylinder Deactivation System

B0001 – PCM Discrete Input Speed Signal Error

B0004 – PCM Discrete Input Speed Signal Not Present

B0005 – In Park Switch Circuit Malfunction

B0012 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0013 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0014 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0016 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low

B0017 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open

B0018 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to

Ground/Voltage Out of Range

B0022 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low

B0024 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage

Out of Range

B0026 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open

B0028 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low

B0029 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Open

B0030 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0035 – ADS Closed/Shorted to Ground

B0036 – ADS Open/Missing/Shorted to Battery

B0037 – AUX switch closed/shorted to ground

B0038 – AUX switch open/shorted to battery

B0040 – Left Front/Driver Side Deployment Loop Resistance Low

B0041 – Left Front/Driver Side Deployment Loop Open

B0042 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0043 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0044 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0045 – Left Front Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0051 – Deployment Commanded

B0053 – Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present

B0057 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low

B0058 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open

B0059 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0061 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0062 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0064 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low

B0065 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Open

B0066 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0068 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0069 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0070 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0071 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0073 – Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low

B0074 – Supplemental Deployment Loop #1 Open

B0075 – Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range

B0077 – Left Front/Driver Side Impact Sensor (SIS) Malfunction

B0078 – Right Front/Passenger SIS Malfunction

B0079 – Incorrect Left Front/Driver SIS Installed

B0080 – Discard Left Front/Driver SIS

B0081 – Incorrect Right Front/Passenger SIS Installed

B0082 – Discard Right Front/Passenger SIS

B0086 – Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low

B0087 – Supplemental Deployment Loop #2 Open

B0088 – Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range

B0090 – Active switch voltage out of range

B0091 – Active switch: wrong state

B0092 – PPS passenger detection error

B0093 – PPS/CPS self-test malfunction

B0094 – CPS childseat detection error

B0095 – SDM-PPS/CPS mismatch malfunction

B0100 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0101 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0102 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0103 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0104 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0105 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0109 – Side impact module-Left Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms

B0110 – Side impact module-Left Rear high circuit is less than 2.4 volts

B0111 – Side impact module-Left Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage

B0112 – Side impact module-Right Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms

B0113 – Side impact module-Right Rear high circuit is less than 2.4 volts

B0114 – Side impact module-Right Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage

B0126 – Right Panel Discharge Temperature Fault

B0130 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0131 – Right Heater Discharge Temperature Fault

B0145 – Auxiliary HAVC Actuator Circuit

B0159 – Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance

B0160 – Ambient Air Temperature Sensor Circuit

B0162 – Ambient Air Temperature Sensor Circuit

B0164 – Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit

Range/Performance

B0169 – In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used)

B0174 – Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance

B0179 – Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance

B0183 – Sunload Sensor Circuit

B0184 – Solar Load Sensor #1 Circuit Range (sunload)

B0188 – Sunload Sensor Circuit

B0189 – Solar Load Sensor #2 Circuit Range (sunload)

B0229 – HVAC Actuator Circuit

B0248 – Mode Door Inoperative Error

B0249 – Heater/Defrost/AC Door Range Error

B0263 – HVAC Actuator Circuit

B0268 – A/I Door Inoperative Error

B0269 – Air Inlet Door Range Error

B0283 – Electric Rear Defrost Circuit

B0285 – Electric Rear Defrost Circuit Low (BCM)

B0286 – Electric Rear Defrost Circuit High (BCM)

B0408 – Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction

B0409 – Air Mix Door #1 Range Error

B0414 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0418 – HVAC Actuator Circuit

B0419 – Air Mix Door #2 Range Error

B0423 – Air Mix Door #2 Inoperative Error

B0424 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0428 – Air Mix Door #3 Inoperative Error

B0429 – Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance

B0510 – RH Panel Discharge Temp Sensor Failure

B0515 – RH Heater Discharge Temp Sensor Failure

B0520 – Rear Discharge Temp Sensor Failure

B0530 – Fuel Level Sensor Stuck

B0532 – Fuel Sensor Shorted To Ground

B0533 – Fuel Sensor Open/Shorted To B+

B0540 – Speedometer Circuit

B0560 – Tachometer Circuit

B0688 – Security System Indicator Circuit High

B0689 – Security System Indicator Circuit Open (BCM)

B0728 – P (park) Indicator Circuit High (BCM)

B0729 – P (park) Indicator Circuit Open (BCM)

B0733 – R (reverse) Indicator Circuit High (BCM)

B0734 – R (reverse) Indicator Circuit Open (BCM)

B0738 – N (neutral) Indicator Circuit High (BCM)

B0739 – N (neutral) Indicator Circuit Open (BCM)

B0748 – D (drive) Indicator Circuit High (BCM)

B0749 – D (drive) Indicator Circuit Open (BCM)

B0768 – Service Indicator Circuit High

B0770 – All Wheel Drive (AWD) Indicator Circuit

B0775 – Four Wheel Drive High Range (4HI) Indicator Circuit

B0780 – Four Wheel Drive Low Range (4LO) Indicator Circuit

B0785 – Two Wheel Drive High Range (2HI) Indicator Circuit

B0790 – Transfer Case Neutral Indicator Circuit

B0846 – +5 Volt Reference Out of Range

B0856 – Battery 2 Out of Range

B0951 – Dimming Circuit

B1000 – ECU Malfunction

B1001 – Option Configuration Error

B1004 – Keep Alive Memory (KAM)

B1008 – Calibration Data Not Programmed (BCM)

B1007 – EEPROM Write Error

B1009 – EEPROM Checksum Error

B1013 – ROM Checksum Error

B1014 – Program ROM Checksum Error

B1015 – Passenger Deploy. Loop Resistance High

B1016 – Passenger Deployment Loop Resistance Low

B1017 – Passenger Deployment Loop Open

B1018 – Passenger Deployment Loop Short to GND

B1019 – Passenger Deploy. Loop Short to Voltage

B1021 – Driver Deployment Loop Resistance High

B1022 – Driver Deployment Loop Resistance Low

B1023 – Integral Switch Performance

B1024 – Driver Deployment Loop Short to Ground

B1025 – Driver Deployment Loop Short to Voltage

B1026 – Driver Deployment Loop Open

B1035 – Discr. Sensor Closed or Short to GND

B1036 – Discr. Sensor Open or Short to Voltage

B1045 – Audio Output 3 Circuit (Radio)

B1051 – Frontal Air Bag and Preten Deployment

B1053 – Deployment Commanded w/Loop Malfunction

B1054 – Infl Rst IP Module Switch Circuit Failure

B1055 – Audio Output 4 Circuit (Radio)

B1061 – Lamp Circuit Failure

B1071 – Internal SDM Failure

B1115 – Passenger Deploy. Loop Resistance High

B1116 – Passenger Deploy. Loop Resistance Low

B1117 – Passenger Deployment Loop Open

B1121 – Driver Deployment Loop Resistance High

B1122 – Driver Deployment Loop Resistance Low

B1124 – Driver/Passenger Deploy. Loop Short to GND

B1125 – Driver/Pass Deploy Loop Short to Voltage

B1126 – Driver Deployment Loop Open

B1131 – Passenger Pretensioner Loop Resistance High

B1132 – Passenger Pretensioner Loop Resistance Low

B1133 PCM / Kontrolleuchte Beheizte Windschutzscheibe Kurzschluss nach

B1134 – Passenger Pretensioner Loop Open

B1135 – Discr. Sensor Closed or Short to GND

B1136 – Discr. Sensor Open or Short to Voltage

B1141 – Driver Pretensioner Loop Resistance High

B1142 – Driver Pretens. Deploy. Loop Res. Low

B1144 – Driver/Pass Pretens. Loop Short to GND

B1145 – Driver/Pass Pretens. Loop Short to Volt

B1146 – Driver Pretensioner Loop Open

B1147 – Driver Side Air Bag System Malfunction

B1148 – Passenger Side Air Bag System Malfunction

B1151 – Deployment Commanded – Frontal

B1152 – Data Area Full

B1153 – Deployment Commanded w/Loop Malfunction

B1155 – SDM Calibration Mismatch

B1159 – Loss of Serial Data-Key Not Received

B1160 – Loss of Serial Data – VIN Not Received

B1161 – Lamp Circuit Failure

B1163 – Loss of Serial Data-No Lamp Response

B1171 – Internal SDM Failure

B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure

B1201 Fuel Sender Circuit Failure

B1202 Fuel Sender Circuit Open

B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery

B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground

B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure

B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open

B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery

B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground

B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure

B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open

B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery

B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground

B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum

B1214 Running Board Lamp Circuit Failure

B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery

B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground

B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure

B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to Vbatt

B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure

B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open

B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure

B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open

B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery

B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground

B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure

B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open

B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery

B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground

B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded

B1232 See Manufacturer

B1233 Glass Break Sensor Failure

B1234 Mirror Switch Invalid Code

B1235 Window Feedback Failure

B1236 Window Feedback Loss of Signal

B1237 Window Feedback Out of Range

B1238 Over Temperature Fault

B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure

B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure

B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery

B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure

B1243 Express Window Down Switch Circuit Short to Battery

B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure

B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery

B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure

B1247 Panel Dim Switch Circuit Open

B1248 Passenger’s Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1249 Blend Door Failure

B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure

B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open

B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery

B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground

B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure

B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open

B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery

B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground

B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure

B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open

B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery

B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground

B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure

B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure

B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure

B1265 Servo Motor Coolair Bypass Circuit Failure

B1266 Servo Motor Airintake Left Circuit Failure

B1267 Servo Motor Airintake Right Circuit Failure

B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure

B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open

B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery

B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground

B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure

B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open

B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery

B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground

B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure

B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open

B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery

B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground

B1280 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Failure

B1281 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Open

B1282 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Battery

B1283 Servo Motor Potentiometer Coolair Circuit Short To Ground

B1284 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Failure

B1285 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Open

B1286 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Battery

B1287 Servo Motor Potentiometer Airintake Left Circuit Short To Ground

B1288 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Failure

B1289 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Open

B1290 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Battery

B1291 Servo Motor Potentiometer Airintake Right Circuit Short To Ground

B1292 Battery Power Relay Circuit Failure

B1293 Battery Power Relay Circuit Open

B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery

B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground

B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure

B1297 Power Supply Sensor Circuit Open

B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery

B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground

B1300 Power Door Lock Circuit Failure

B1301 Power Door Lock Circuit Open

B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure

B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open

B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery

B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground

B1306 Oil Level Switch Circuit Open

B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery

B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground

B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground

B1310 Power Door Unlock Circuit Failure

B1311 Power Door Unlock Circuit Open

B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery

B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure

B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open

B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery

B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground

B1317 Battery Voltage High

B1318 Battery Voltage Low

B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure

B1320 Driver Door Ajar Circuit Open

B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery

B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground

B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground

B1331 Decklid Ajar Rear Door Circuit Failure

B1332 Decklid Ajar Rear Door Circuit Open

B1333 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery

B1334 Decklid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground

B1335 Door Ajar RR Circuit Failure

B1336 Door Ajar RR Circuit Open

B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery

B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground

B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery

B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground

B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground

B1342 ECU Is Defective

B1343 Heated Backlite Input Circuit Failure

B1344 Heated Backlite Input Circuit Open

B1345 Heated Backlite Input Circuit Short To Ground

B1346 Heated Backlite Input Circuit Short To Battery

B1347 Heated Backlite Relay Circuit Failure

B1348 Heated Backlite Relay Circuit Open

B1349 Heated Backlite Relay Short To Battery

B1350 Heated Backlite Relay Short To Ground

B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery

B1352 Ignition Key-In Circuit Failure

B1353 Ignition Key-In Circuit Open

B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground

B1355 Ignition Run Circuit Failure

B1356 Ignition Run Circuit Open

B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery

B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground

B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure

B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open

B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery

B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground

B1363 Ignition Start Circuit Failure

B1364 Ignition Start Circuit Open

B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery

B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground

B1367 Ignition Tach Circuit Failure

B1368 Ignition Tach Circuit Open

B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery

B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground

B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure

B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open

B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery

B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground

B1375 Oil Change Lamp Circuit Open

B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery

B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure

B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground

B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground

B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure

B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open

B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery

B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery

B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure

B1385 Oil Level Lamp Circuit Open

B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground

B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open

B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery

B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure

B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1391 Oil Level Switch Circuit Failure

B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure

B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open

B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery

B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground

B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery

B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery

B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure

B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open

B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery

B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground

B1402 Driver Power Window Down Switch Circuit Failure

B1403 Driver Power Window Up Switch Circuit Failure

B1404 Driver Power Window Down Circuit Open

B1405 Driver Power Window Down Circuit Short To Battery

B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground

B1407 Driver Power Window Up Circuit Open

B1408 Driver Power Window Up Circuit Short To Battery

B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground

B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure

B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open

B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure

B1415 Power Window LR Motor Circuit Open

B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery

B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground

B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure

B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open

B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure

B1423 Power Window RR Motor Circuit Open

B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery

B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground

B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery

B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open

B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure

B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground

B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground

B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure

B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery

B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground

B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure

B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open

B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery

B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground

B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure

B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open

B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1442 Door Handle Switch Circuit Failure

B1443 Door Handle Switch Circuit Open

B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery

B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground

B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure

B1447 Wiper Park Sense Circuit Open

B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery

B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground

B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure

B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open

B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery

B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground

B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure

B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open

B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery

B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground

B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure

B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open

B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery

B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground

B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure

B1463 Seat Belt Switch Circuit Open

B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery

B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open

B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching

B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short To Battery

B1468 Chime Input Request Circuit Failure

B1469 Chime Input Request Circuit Open

B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure

B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open

B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground

B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure

B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery

B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery

B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure

B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short To Ground

B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously

B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure

B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open

B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery

B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground

B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure

B1484 Brake Pedal Input Open Circuit

B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short

B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short

B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure

B1488 Door Handle Right Front Circuit Open

B1489 Door Handle Right Front Short To Battery

B1490 Door Handle Right Front Short To Ground

B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure

B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit

B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short

B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short

B1495 Decklid Punch-Out Sensor Circuit Failure

B1496 Decklid Punch-Out Sensor Open Circuit

B1497 Decklid Punch-Out Sensor Battery Short

B1498 Decklid Punch-Out Sensor Ground Short

B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure

B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open

B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery

B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground

B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure

B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open

B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery

B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground

B1507 Flash To Pass Switch Circuit Failure

B1508 Flash To Pass Switch Circuit Open

B1509 Flash To Pass Switch Circuit Short To Battery

B1510 Flash To Pass Switch Circuit Short To Ground

B1511 Driver Door Handle Circuit Failure

B1512 Driver Door Handle Circuit Open

B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery

B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground

B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure

B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open

B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery

B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground

B1519 Hood Switch Circuit Failure

B1520 Hood Switch Circuit Open

B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery

B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground

B1523 Keyless Entry Circuit Failure

B1524 Keyless Entry Circuit Open

B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery

B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground

B1527 Memory Set Switch Circuit Failure

B1528 Memory Set Switch Circuit Open

B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery

B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground

B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure

B1532 Memory 1 Switch Circuit Open

B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery

B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground

B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure

B1536 Memory 2 Switch Circuit Open

B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery

B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground

B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure

B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open

B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure

B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open

B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1547 Power Window Master Circuit Failure

B1548 Power Window Master Circuit Open

B1549 Power Window Master Circuit Short To Battery

B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground

B1551 Decklid Release Circuit Failure

B1552 Decklid Release Circuit Open

B1553 Decklid Release Circuit Short To Battery

B1554 Decklid Release Circuit Short To Ground

B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure

B1556 Ignition Run/Start Circuit Open

B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery

B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground

B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure

B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open

B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery

B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground

B1563 Door Ajar Circuit Failure

B1564 Door Ajar Circuit Open

B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery

B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground

B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure

B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open

B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery

B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground

B1571 Door Ajar LR Circuit Failure

B1572 Door Ajar LR Circuit Open

B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery

B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground

B1575 Lamp Park Input Circuit Failure

B1576 Lamp Park Input Circuit Open

B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery

B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground

B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure

B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open

B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery

B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground

B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure

B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open

B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery

B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground

B1587 Autolamp Delay Increase Circuit Failure

B1588 Autolamp Delay Increase Circuit Open

B1589 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Battery

B1590 Autolamp Delay Increase Circuit Short To Ground

B1591 Autolamp Delay Decrease Circuit Failure

B1592 Autolamp Delay Decrease Circuit Open

B1593 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Battery

B1594 Autolamp Delay Decrease Circuit Short To Ground

B1595 Ignition Switch Illegal Input Code

B1596 Service Continuous Codes

B1597 Driver’s Seat Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1598 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1599 Passenger’s Seatback Autoglide Forward Switch Circuit Short to Ground

B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received

B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder

B1602 PATS Received Invalid Format Of Key-Code From Ignition Key Transponder

B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure

B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open

B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery

B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground

B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure

B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit

B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit To Battery

B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit To Ground

B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure

B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open

B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure

B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open

B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery

B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground

B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure

B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open

B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery

B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground

B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure

B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit

B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit To Battery

B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit To Ground

B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure

B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit

B1629 PRNDL Reverse Input Short To Battery

B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit To Ground

B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure

B1632 Mirror Driver Left Circuit Open

B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery

B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground

B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure

B1636 Mirror Driver Right Circuit Open

B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery

B1638 Mirror Driver Right Short To Ground

B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure

B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open

B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery

B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground

B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure

B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open

B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery

B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground

B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure

B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open

B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery

B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground

B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure

B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open

B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery

B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground

B1655 Seat Driver Rear Up Circuit Failure

B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open

B1657 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Battery

B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground

B1659 Seat Driver Front Up Circuit Failure

B1660 Seat Driver Front Up Circuit Open

B1661 Seat Driver Front Up Circuit Short To Battery

B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground

B1663 Seat Driver Front Up/Down Motor Stalled

B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled

B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled

B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled

B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled

B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled

B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled

B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled

B1671 Battery Module Voltage Out Of Range

B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure

B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open

B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery

B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground

B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range

B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure

B1678 Alarm Panic Input Circuit Open

B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery

B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground

B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received

B1682 PATS Is Disabled (Check Link Between PATS And Transponder)

B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure

B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open

B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure

B1686 Lamp Dome Input Circuit Open

B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery

B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground

B1689 Autolamp Delay Circuit Failure

B1690 Autolamp Delay Circuit Open

B1691 Autolamp Delay Circuit Short To Battery

B1692 Autolamp Delay Circuit Short To Ground

B1693 Autolamp On Circuit Failure

B1694 Autolamp On Circuit Open

B1695 Autolamp On Circuit Short To Battery

B1696 Autolamp On Circuit Short To Ground

B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery

B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground

B1699 Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground

B1700 Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure

B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open

B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery

B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground

B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure

B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open

B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1709 Seat Driver Front Up Switch Circuit Failure

B1710 Seat Driver Front Up Switch Circuit Open

B1711 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Battery

B1712 Seat Driver Front Up Switch Circuit Short To Ground

B1713 Seat Driver Front Down Switch Circuit Failure

B1714 Seat Driver Front Down Switch Circuit Open

B1715 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Battery

B1716 Seat Driver Front Down Switch Circuit Short To Ground

B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure

B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open

B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery

B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground

B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure

B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open

B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1725 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Failure

B1726 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Open

B1727 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Battery

B1728 Seat Driver Rear Up Switch Circuit Short To Ground

B1729 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Failure

B1730 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Open

B1731 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Battery

B1732 Seat Driver Rear Down Switch Circuit Short To Ground

B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure

B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open

B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure

B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open

B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure

B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open

B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure

B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open

B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure

B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open

B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery

B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground

B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure

B1754 Hazard Flash Output Circuit Open

B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery

B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground

B1757 Seat Driver Rear Down Circuit Failure

B1758 Seat Driver Rear Down Circuit Open

B1759 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Battery

B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground

B1761 Seat Driver Front Down Circuit Failure

B1762 Seat Driver Front Down Circuit Open

B1763 Seat Driver Front Down Circuit Short To Battery

B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground

B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure

B1766 Seat Driver Forward Circuit Open

B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery

B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground

B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure

B1770 Seat Driver Backward Circuit Open

B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery

B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground

B1773 Mirror Driver Up Circuit Failure

B1774 Mirror Driver Up Circuit Open

B1775 Mirror Driver Up Circuit Short To Battery

B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground

B1777 Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1778 Mirror Driver Down Circuit Failure

B1779 Mirror Driver Down Circuit Open

B1780 Mirror Driver Down Circuit Short To Battery

B1781 Mirror Driver Down Short To Ground

B1782 Mirror Passenger Up Circuit Failure

B1783 Mirror Passenger Up Circuit Open

B1784 Mirror Passenger Up Circuit Short To Battery

B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground

B1786 Mirror Passenger Down Circuit Failure

B1787 Mirror Passenger Down Circuit Open

B1788 Mirror Passenger Down Circuit Short To Battery

B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground

B1790 Autolamp Sensor Input Circuit Failure

B1791 Autolamp Sensor Input Circuit Open

B1792 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Battery

B1793 Autolamp Sensor Input Circuit Short To Ground

B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure

B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open

B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery

B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground

B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure

B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open

B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery

B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground

B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure

B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open

B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery

B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground

B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure

B1807 Lamp Tail Output Circuit Open

B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery

B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground

B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure

B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open

B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery

B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground

B1814 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Failure

B1815 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Open

B1816 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Battery

B1817 Wiper Rear Motor Down Relay Coil Circuit Short To Ground

B1818 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Failure

B1819 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Open

B1820 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Battery

B1821 Wiper Rear Motor Up Relay Coil Circuit Short To Ground

B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure

B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open

B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery

B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground

B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure

B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open

B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery

B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground

B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure

B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open

B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery

B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground

B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure

B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open

B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery

B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground

B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure

B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure

B1840 Wiper Front Power Circuit Failure

B1841 Wiper Front Power Circuit Open

B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery

B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground

B1844 Phone Handset Circuit Failure

B1845 Ignition Tamper Circuit Failure

B1846 Ignition Tamper Circuit Open

B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery

B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground

B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure

B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open

B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery

B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground

B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure

B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open

B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery

B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground

B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure

B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure

B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open

B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery

B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure

B1863 Ground ECU Circuit Open

B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure

B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open

B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery

B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground

B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure

B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open

B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery

B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault

B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery

B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground

B1874 Cellular Phone Handset Not Present

B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure

B1876 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure

B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open

B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery

B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground

B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure

B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open

B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery

B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground

B1884 PAD Warning Lamp Inoperative

B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed

B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery

B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery

B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure

B1893 GPS Antenna Open Circuit

B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure

B1895 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure

B1896 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery

B1897 Horn Switch Circuit Failure

B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground

B1899 Microphone Input Signal Circuit Open

B1900 Driver Side Airbag Fault

B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure

B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery

B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure

B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery

B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure

B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery

B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground

B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure

B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery

B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground

B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground

B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground

B1915 Air Bag Driver Circuit Failure

B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery

B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure

B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open

B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery

B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure

B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open

B1922 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Battery

B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground

B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault

B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery

B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure

B1927 Passenger Side Airbag Fault

B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure

B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open

B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground

B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure

B1932 Air Bag Driver Circuit Open

B1933 Air Bag Passenger Circuit Open

B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground

B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open

B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground

B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open

B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open

B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground

B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open

B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open

B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure

B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground

B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure

B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure

B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground

B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure

B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure

B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground

B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1972 Passenger Rear Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1973 Passenger Rear Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1974 Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery

B1975 Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery

B1976 Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery

B1977 Passenger’s Front Seat Up Switch Circuit Short to Battery

B1978 Passenger’s Front Seat Down Switch Circuit Short to Battery

B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1980 Bulb – Outage Condition Detected

B1981 Memory Off Switch Circuit Short to Battery

B1982 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure

B1983 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery

B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure

B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure

B1986 Driver’s Seat Seatback Autoglide Rearward Switch Circuit Failure

B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled

B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery

B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery

B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1993 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1994 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1995 Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B1996 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Vbatt

B1997 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1998 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1999 Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B2035-DFDM / Seitliche Blinkleuchten: Kurzschluss nach Masse

B2086-DFDM / Kontrolleuchte- Fenstersperrung hinten: Kurzschluss nach B+

B2089-PDM / Außenleuchte: Fehler- zwischen Türmodul und Türkantenleuchte

B2094-GEM / Heizbare Windschutzscheibe: Stromkreis kurzgeschlossen nach B+

B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure

B2101 Head Rest Switch Circuit Failure

B2102 Antenna Circuit Short to Ground

B2103 Antenna Not Connected

B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure

B2105 Throttle Position Input Out of Range Low

B2106 Throttle Position Input Out of Range High

B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to Vbatt

B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure

B2109 Heated Wind Shield Relay Short to Vbatt (changed from Failure 2/6/97)

B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)

B2111 All Door Lock Input Short to Ground

B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure

B2113 Heated Windshield Input Short to Ground

B2114 Front Washer Input Short to Ground

B2115 Rear Washer Input Short to Ground

B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure

B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2118 Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2119 Compressor Failure

B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure

B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure

B2128 Central Lock Motor Failure

B2129 Central Lock Feedback Failure

B2130 Double Lock Timeout Failure

B2131 Double Lock Feedback Failure

B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd

B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure

B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to Vbatt

B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure

B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery

B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)

B2141 NVM Configuration Failure

B2142 NVM TIC Failure

B2143 NVM Memory Failure

B2144 NVM Alarm Data Failure

B2145 NVM RF HR Failure

B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range

B2148 PWM Input Circuit Failure

B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range

B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground

B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground

B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range

B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure

B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure

B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range

B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure

B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure

B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range

B2159 Memory #1 output Short to Ground

B2160 Memory #1 output Short to VBatt

B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)

B2163 Clutch Position Fault

B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2165 Gear shift position Fault

B2166 Gear select position Fault

B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range

B2168 Unable to confirm Unlock Condition

B2169 Unable to confirm lock Condition

B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure

B2172 Inertia Switch input Circuit Open

B2174 Window Driver Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground

B2176 Overdrive switch circuit short to Vbatt

B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure

B2178 Window Driver Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2179 Front Wiper Select Switch “A” Short to Ground

B2180 Front Wiper Select Switch “B” Short to Ground

B2181 Front Wiper Select Switch “C” Short to Ground

B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery

B2183 Front Wiper Select Switch “H” Short to Ground

B2184 Front Wiper Select Switch “W” Short to Ground

B2185 Rear Wiper Select Switch “D” Short to Ground

B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery

B2187 Rear Wiper Select Switch “B” Short to Ground

B2188 Rear Wiper Select Switch “E” Short to Ground

B2190 Window Passenger Rear Remote Up Switch Short to Battery

B2194 Window Passenger Rear Remote Down Switch Short to Battery

B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2197 TV Module Error

B2198 TrafficMaster Module Error

B2199 VICS Module Error

B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)

B2201 No Communication With Traffic MasterModule

B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)

B2203 CD-ROM Error

B2204 GPS Antenna Connection Open or Short

B2205 GPS Receiver Error

B2206 Gyroscope Error

B2207 ECU ROM Checksum Error

B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error

B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit

B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground

B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery

B2214 Window Passenger Front Up Switch Short to Battery

B2215 Window Passenger Front Down Switch Short to Battery

B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded

B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded

B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded

B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded

B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure

B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure

B2225 Front Crash Sensor Mount Fault

B2226 Front Crash Sensor Internal Fault

B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault

B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground – Loop #2

B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground – Loop #2

B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery – Loop #2

B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery – Loop #2

B2232 Air Bag Driver Circuit Open – Loop #2

B2233 Air Bag passenger Circuit Open – Loop #2

B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib – Loop #2

B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit

B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault

B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present

B2238 Power Cable For Power Sliding Door Broken

B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)

B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)

B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground

B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open

B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open

B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open

B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2247 EV Battery Pack Temperature Fault

B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure

B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery

B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure

B2251 Parklamp Output Relay Driver Circuit Failure

B2252 Parklamp Output Relay Dirver Short to Battery

B2256-GEM / Relais- heizbare Windschutzscheibe: Masseschluss

B2267-EATC / Temperaturklappe rechts: Stromkreisfehler

B2293 RCM / Rückhaltesystem: Aufprallsensor defekt

B2300 Seat Driver Memory Position Error

B2301 Seat Passenger Memory Position Error

B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open

B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2306 Seat Headrest Motor Stalled

B2308 EATC / Stellmotor- Einlass- Innenraumtemperatur: Fehler

B2310 Mirror Driver Memory Position Error

B2311 Mirror Passenger Memory Position Error

B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open

B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open

B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure

B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open

B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery

B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground

B2340 Column Reach Motor Stalled

B2341 Column Tilt Motor Stalled

B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery

B2351 Steering Column Switch Circuit Failure

B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery

B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground

B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure

B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground

B2363 Optical Sensor System Failure

B2364 Fuel Filler Door Circuit Open

B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd

B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd

B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd

B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range

B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground

B2373 LED #1 Circuit Short to Battery

B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure

B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND

B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open

B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure

B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure

B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault

B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault

B2403 Audio CD/DJ Internal Fault

B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault

B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault

B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault

B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits

B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization

B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open

B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground

B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure

B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground

B2431 Transponder Programming Failed

B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2440 Passenger Side, Side crash sensor mount fault

B2441 Driver Side, Side crash sensor mount fault

B2442 Intrusion Sensor Fault

B2443 Powertrain Performance Mode Switch Circuit failure

B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault

B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault

B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open

B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery

B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground

B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground

B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open

B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground

B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open

B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground

B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open

B2455 Aux Heater Blower Faulted

B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground

B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open

B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground

B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open

B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground

B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open

B2462 Aux Heater Flame Out Fault

B2463 Aux Heater Overheat Fault

B2464 Aux Heater Start Time Exceeded

B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked (same as below ?)

B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked

B2467 Aux Heater Cool Down Time Exceeded (may be con to a453-5 )

B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground

B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open

B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground

B2471 Interior Fan Control Circuit Open

B2472 Fog Lamp Switch Failure

B2473 Passenger Door Disarm Switch ckt Short to Ground

B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground

B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground

B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure

B2477 Module Configuration Failure

B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND

B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND

B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault

B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2483 Enable Signal Open Circuit

B2484 Disable Signal Short to Ground

B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure

B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2492 Already Programmed (Test Mode DTC Only !!!)

B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt

B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure

B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd

B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure

B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure

B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery

B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery

B2513 Blower (Fan) Circuit Failure

B2514 Blower (Fan) Circuit Short to Vbatt

B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure

B2516 Blower Control Circuit Failure

B2517 Emergency Power Off System Faulted

B2518 Compressor Overtemp Fault

B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure

B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery

B2523 License Lamp Circuit Failure

B2524 License Lamp Circuit Short to Battery

B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure

B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure

B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground

B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery

B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground

B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery

B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery

B2546 System Power Relay Circuit Failure

B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground

B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery

B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure

B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery

B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery

B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground

B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure

B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground

B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure

B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground

B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure

B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground

B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure

B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground

B2569 Liftgate Disarm Switch Circuit Short to Ground

B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2575-PDM / Entriegelungsschalter- Fahrertür: Kurzschluss nach Masse

B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure

B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground

B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open

B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground

B2584 Child Seat Detection Circuit Open

B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery

B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure

B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery

B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery

B2589 Unexpected Door Reversal During Close

B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure

B2591 Detent Signal Missing During Unlatch

B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)

B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command

B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open

B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure

B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery

B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure

B2598 Headlamp Relay Circuit Failure

B2599 Tailgate Release Open Circuit

B2600 Double Locking Door Motor Frozen

B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed

B2602 Missing Latch Signal During Power Sliding Door Unlatch

B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test

B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit

B2605 Disable Signal Open Circuit

B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range

B2610 – Passenger Compartment Dimming 1 Circuit

B2615 – Passenger Compartment Dimming 2 Circuit

B2620 – Display Dimming Input Circuit

B2622 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Input Circuit Low (BCM)

B2623 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Input Circuit High (BCM)

B2625 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit

B2627 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit Low (BCM)

B2628 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit High (BCM)

B2641 – Delayed Exterior Lighting Ctrl Circuit Range

B2645 – Ambient Light Sensor Circuit

B2646 – Ambient Light Sensor Circuit Range

B2647 – Ambient Light Sensor Circuit Low (BCM)

B2662 – Park Lamp Relay Output Circuit Low (BCM)

B2697 – Headlamp Washer Request Circuit

B2700 – Ignition Shift Interlock Circuit (base number)

B2701 – Ignition Shift Interlock Circuit Range/Performance

B2702 – Ignition Shift Interlock Circuit Low

B2703 – Ignition Shift Interlock Circuit High

B2704 – Ignition Shift Interlock Circuit Open

B2707 – Gearshift Unlock Circuit Low (BCM)

B2708 – Gearshift Unlock Circuit High (BCM)

B2710 – PASSKey Open/Shorted Pellet

B2711 – PASSKey Open/Shorted Pellet After Good Key

B2719 – CTD-Trunk Tamper Switch Fault

B2725 – ATC Mode Switch Circuit Malfunction

B2732 – Trunk Release Switch Circuit Low

B2734 – Coded Key Controller Memory Failure

B2743 – Fog Lamp Switch Circuit High (BCM)

B2750 – PASSKey Data Communication Failure

B2752 – Horn Relay Coil Circuit Low (BCM)

B2753 – Horn Relay Coil Circuit High (BCM)

B2757 – Driver Memory 1 Select Switch Circuit Low

B2762 – Driver Memory 2 Select Switch Circuit Low

B2767 – Memory Set Switch Failed Low

B2772 – Driver Memory Exit Switch Circuit Low

B2780 – Wrong Resistor Before Good

B2781 – Wrong Resistor After Good

B2782 – PASSKey Pellet Resistance Not Programmed

B2783 – Key Code/Password Corrupted in Memory

B2805 – Steering Whl Controls HVAC Switch Circuit Malfunction

B2810 – Steering wheel controls Entertainment Circuit Malfunction

B2815 – Steering Wheel Controls Illegal Resistance Value

B2853 – Telescope Forward Switch Circuit Malfunction

B2858 – Telescope Rearward Switch Circuit Malfunction

B2860 – Telescope Position Sensor Range

B2862 – Telescope Position Sensor Low

B2873 – Tilt Up Switch Circuit Malfunction

B2878 – Tilt Down Switch Circuit Malfunction

B2880 – Tilt Position Sensor Range

B2882 – Tilt Position Sensor Low

B2891 – Tilt/Telescope Motor Over Current

B2904 – Tilt/Telescope 4-way Position Switch Circuit Malfunction

B2947 – Security System Sensor Power Circuit Low

B2948 – Security System Sensor Power Circuit High

B2955 – Security System Sensor Data Circuit Malfunction

B2957 – Security System Sensor Data Circuit Low

B2958 – Security System Sensor Data Circuit High

B2960 – Security System Sensor Data Incorrect but Valid

B2961 – Key In Ignition Circuit Malfunction

B2965 – Key in Ignition Circuit Open (IPC)

B3028 – Starter Relay Interface Short to Ground

B3029 – Starter Relay Interface Open/Short to B+

B3031 – Key Decoder Device in Assem Learn Mode

B3033 – Security System Indicates Tamper

B3055 – Key Not Present

B3060 – Security System Sensor Data Incorrect but Valid

B3064 – Driver Door Key Cylinder Circuit

B3069 – Right Front/Left Front Door Key Unlock Circuit Low

B3108 – Transmitter Synchronization Failure

B3109 – 3 consecutive low battery signals from the same programmed transmitter

B3127 – LF Door Only, Unlock Circuit Low (BCM)

B3128 – LF Door Only, Unlock Circuit High (BCM)

B3132 – All Door Unlock Circuit Low (BCM)

B3133 – All Door Unlock Circuit High (BCM)

B3137 – All Door Lock Circuit Low (BCM)

B3138 – All Door Lock Circuit High (BCM)

B3142 – Left Front Unlock Switch Circuit Low

B3147 – Passenger Unlock Switch Circuit Low

B3152 – Left Front Lock Switch Circuit Low

B3157 – Passenger Lock Switch Circuit Low

B3172 – Window Up Switch Circuit Low

B3177 – Window Down Switch Circuit Low

B3182 – Window Switch Circuit

B3187 – Window Switch Circuit

B3192 – Window Switch Circuit

B3197 – Window Switch Circuit

B3203 – Rear Window Lockout Switch Input Circuit High

B3282 – Window Switch-Express Input Shorted to Ground

B3287 – Left Rear Window Switch Express Down Circuit Low

B3292 – Right Rear Window Switch Express Down Circuit Low

B3282 – Window Switch-Express Input Shorted to Ground

B3287 – Window Switch Circuit

B3292 – Window Switch Circuit

B3377 – Left Front Window Up Switch Circuit Low

B3382 – Left Front Window Down Switch Circuit Low

B3387 – Right Front Window Up Switch Circuit Low

B3392 – Right Front Window Down Switch Circuit Low

B3397 – Left Rear Window Up Switch Circuit Low

B3410 – AHLD Front Axle Sensor Signal Circuit

B3420 – AHLD Rear Axle Sensor Signal Circuit

B3452 – Left Rear Window Down Switch Circuit Low

B3457 – Right Rear Window Up Switch Circuit Low

B3462 – Right Rear Window Down Switch Circuit Low

B3467 – Left Front Window Express Down Circuit Low

B3472 – Right Front Window Express Down Circuit Low

B3477 – Left Rear Window Express Down Circuit Low

B3482 – MalfunctionWindow Express Down Circuit Low

B3517 – Left Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND

B3522 – Right Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND

B3527 – Window Lockout Switch Circuit Low

B3531 – Auxiliary HAVC Actuator Circuit

B3642 – Seat cool temperature switch shorted

B3702 – Intermittent Wiper Delay Input Circuit Low (BCM)

B3703 – Intermittent Wiper Delay Input Circuit High/Open (BCM)

B3708 – Front Washer Motor Input High (BCM)

B3713 – Rear Washer Motor Input Circuit High (BCM)

B3717 – Front Wiper Relay Drive Circuit Low (BCM)

B3718 – Front Wiper Relay Drive Circuit High (BCM)

B3722 – Rear Wiper Relay Drive Circuit Low (BCM)

B3723 – Rear Wiper Relay Drive Circuit High (BCM)

B3761 – HVAC Actuator Circuit

B3770 – HVAC Actuator Circuit

B3793 – Memory Seat Module Over Current

B3801 – Passenger Compartment Lamp Request Circuit

B3802 – Parklamps Request Circuit

B3808 – Rear Door Lock Relay Circuit

B3809 – Rear Door Unlock Relay Circuit

B3810 – Washer Relay Circuit

B3811 – Washer Relay Circuit

B3819 – Left Rear Power Window Up Relay Circuit

B3820 – Left Rear Power Window Down Relay Circuit

B3821 – Window Lockout Circuit Low

B3822 – Right Rear Power Window Up Relay Circuit

B3823 – Right Rear Power Window Down Relay Circuit

B3824 – Window Lockout Circuit Low

B3832 – Window Position Sensor Circuit

B3833 – Window Position Sensor Circuit

B3905 – Lumbar Switch Control Circuit

B3935 – Transponder Authentication Error

C0000 Vehicle Speed Information Circuit Malfunction

C0035 Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction

C0040 Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction

C0041 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)

C0045 Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction

C0046 Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)

C0050 Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction

C0051 LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)

C0060 Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0065 Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0070 Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0075 Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0080 Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0085 Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0090 Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0095 Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0110 Pump Motor Circuit Malfunction

C0121 Valve Relay Circuit Malfunction

C0128 Low Brake Fluid Circuit Low

C0141 Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0146 Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0151 Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction

C0156 Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction

C0161 ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction

C0221 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open

C0222 Right Front Wheel Speed Signal Missing

C0223 Right Front Wheel Speed Signal Erratic

C0225 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open

C0226 Left Front Wheel Speed Signal Missing

C0227 Left Front Wheel Speed Signal Erratic

C0229 Drop Out of Front Wheel Speed Signals

C0235 Rear Wheel Speed Signal Circuit Open

C0236 Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing

C0237 Rear Wheel Speed Signal Erratic

C0238 Wheel Speed Mismatch

C0241 EBCM Control Valve Circuit

C0245 Wheel Speed Sensor Frequency Error

C0254 EBCM Control Valve Circuit

C0265 EBCM Relay Circuit

C0266 EBCM Relay Circuit

C0267 Pump Motor Circuit Open/Shorted

C0268 Pump Motor Circuit Open/Shorted

C0269 Excessive Dump/Isolation Time

C0271 EBCM Malfunction

C0272 EBCM Malfunction

C0273 EBCM Malfunction

C0274 Excessive Dump/Isolation Time

C0279 Powertrain Configuration Not Valid

C0281 Brake Switch Circuit

C0283 Traction Switch Shorted to Ground

C0284 EBCM Malfunction

C0286 ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+

C0287 Delivered Torque Circuit

C0288 Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+

C0290 Lost Communications With PCM

C0291 Lost Communications With BCM

C0292 Lost Communications With PCM

C0297 Powertrain Configuration Data Not Received

C0298 Powertrain Indicated Traction Control Malfunction

C0300 Rear Speed Sensor Malfunction

C0305 Front Speed Sensor Malfunction

C0306 Motor A or B Circuit

C0308 Motor A/B Circuit Low

C0309 Motor A/B Circuit High

C0310 Motor A/B Circuit Open

C0315 Motor Ground Circuit Open

C0321 Transfer Case Lock Circuit

C0323 T-Case Lock Circuit Low

C0324 T-Case Lock Circuit High

C0327 Encoder Circuit Malfunction

C0357 Park Switch Circuit High

C0359 Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit

C0362 4LO Discrete Output Circuit High

C0367 Front Axle Control Circuit High

C0374 General System Malfunction

C0376 Front/Rear Shaft Speed Mismatch

C0379 Front Axle System

C0387 Unable to Perform Shift

C0472 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low

C0473 Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High

C0495 EVO Tracking Error

C0498 Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low

C0499 Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High

C0503 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low

C0504 Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High

C0550 ECU Malfunction – internal write / checksum malfunction

C0559 EEPROM Checksum Error

C0563 Calibration ROM Checksum Error

C0577 Left Front Solenoid Circuit Low

C0578 Left Front Solenoid Circuit High

C0579 Left Front Solenoid Circuit Open

C0582 Right Front Solenoid Circuit Low

C0583 Right Front Solenoid Circuit High

C0584 Right Front Solenoid Circuit Open

C0587 Left Rear Solenoid Circuit Low

C0588 Left Rear Solenoid Circuit High

C0589 Left Rear Solenoid Circuit Open

C0592 Right Rear Solenoid Circuit Low

C0593 Right Rear Solenoid Circuit High

C0594 Right Rear Solenoid Circuit Open

C0611 VIN Information Error

C0615 Left Front Position Sensor Malfunction

C0620 Right Front Position Sensor Malfunction

C0625 Left Rear Position Sensor Malfunction

C0628 Level Control Position Sensor Circuit High

C0630 Right Rear Position Sensor Malfunction

C0635 Left Front Normal Force Circuit Malfunction

C0638 Left Front Normal Force Circuit High

C0640 Right Front Normal Force Circuit Malfunction

C0643 Right Front Normal Force Circuit High

C0655 Level Control Compressor Relay Malfunction

C0657 Level Control Compressor Circuit Low

C0658 Level Control Compressor Circuit High

C0660 Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction

C0662 Level Control Exhaust Valve Circuit Low

C0663 Level Control Exhaust Valve Circuit High

C0665 Chassis Pitch Signal Circuit

C0690 Damper Control Relay Circuit Malfunction

C0691 Damper Control Relay Circuit Range

C0693 Damper Control Relay Circuit High

C0695 Position Sensor Overcurrent (8 volt supply)

C0696 Position Sensor Overcurrent (5 volt supply)

C0710 Steering Position Signal Malfunction

C0750 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting

C0755 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting

C0760 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting

C0765 Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting

C0800 Device Power #1 Circuit Malfunction

C0896 Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal range of 9 to 15.5 volts

C1099-EPS / Motor- elektronische Servolenkung: Fehlfunktion

C1119-ABS / TCS- Eingang- Verteilergetriebe: Signalfehler

C1175-ABS / Fehler im Eingangskreis-Radsensor links hinten

C1185-ABS / Fehler im Ausgangskreis- ABS- Relais

C1194-ABS / Fehler in Stromkreis der Spule- Auslaßventil links vorn

C1198-ABS / Fehler in Stromkreis der Spule- Einlaßventil links vorn

C1210-ABS / Fehler in Stromkreis der Spule- Auslaßventil rechts vorn

C1214-ABS / Fehler in Stromkreis der Spule- Einlaßventil rechts vorn

C1222-TCM / Keine Übereinstimmung zw. Raddrehzahl und Fahrgeschwindigkeit

C1233-ABS / Kein Eingangssignal vom Raddrehzahlsensor links vorn

C1236-ABS / Das Eingangssignal vom Radsensor hinten links ist nicht

C1242-ABS / Fehler in Stromkeis der Spule- Aualaßventil links hinten

C1246-ABS /Fehler in Stromkeis der Spule- Aualaßventil rechts hinten

C1250-ABS / Fehler in Stromkeis der Spule- Aualaßventil Einlaßventil links vorn

C1254-ABS /Fehler in Stromkeis der Spule- Aualaßventil rechts hinten

C1275-ABS / Fehler im Eingangskries- Radsensor links hinten

C1277-ABS / Defekte Stromkreise 1 und 2 Lenkeinschlagwinkel

C1278-ABS / Der errechnete Lenkradwinkwl bei Geradeausstellung

C1279-ABS / Fehler im Stromkreis- Giersensor

C1306-ABS / Nullstellung des Lenkwinkel- Sensors nicht gefunden

C1709-PAM / Sensor hinten innen rechts: Stromkreis defekt

C1750-IC / Fahrpedalstellungs- Sensor außerhalb Sollbereich

C1776-DFDM / Spiegelheizung: Stromkreisfehler

C1967-HEC / RDO- Kurzgeschlossen nach Masse

C1775-ABS / Sensorsignalfehler YRS-SAS-BPS prüfen

C1776-DFDM / Spiegelheizung: Stromkreisfehler

C2778-ABS / Querbeschleunigungs-Gierraten-Sensor Versorgungsspannung

C2790-PDM / LED- Hintergrundbeleuchtung: Ausgang: Kurzschluss nach Masse

U0001 Datenbus Antrieb defekt [High Speed CAN Communication Bus]

U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance

U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High

U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High

U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0010 Medium Speed CAN Communication Bus

U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance

U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High

U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High

U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0019 Low Speed CAN Communication Bus

U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance

U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High

U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High

U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0028 Kommunikation Datenbus Antrieb [Vehicle Communication Bus A]

U0029 Vehicle Communication Bus A Performance

U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open

U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low

U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High

U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open

U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low

U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High

U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)

U0037 Vehicle Communication Bus B

U0038 Vehicle Communication Bus B Performance

U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open

U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low

U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High

U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open

U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low

U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High

U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)

U0046 Vehicle Communication Bus C

U0047 Vehicle Communication Bus C Performance

U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open

U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low

U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High

U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open

U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low

U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High

U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)

U0055 Vehicle Communication Bus D

U0056 Vehicle Communication Bus D Performance

U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open

U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low

U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High

U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open

U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low

U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High

U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)

U0064 Vehicle Communication Bus E

U0065 Vehicle Communication Bus E Performance

U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open

U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low

U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High

U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open

U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low

U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High

U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)

U0073 Control Module Communication Bus Off

U0074 Reserved by Document

U0075 Reserved by Document

U0076 Reserved by Document

U0077 Reserved by Document

U0078 Reserved by Document

U0079 Reserved by Document

U0080 Reserved by Document

U0081 Reserved by Document

U0082 Reserved by Document

U0083 Reserved by Document

U0084 Reserved by Document

U0085 Reserved by Document

U0086 Reserved by Document

U0087 Reserved by Document

U0088 Reserved by Document

U0089 Reserved by Document

U0090 Reserved by Document

U0091 Reserved by Document

U0092 Reserved by Document

U0093 Reserved by Document

U0094 Reserved by Document

U0095 Reserved by Document

U0096 Reserved by Document

U0097 Reserved by Document

U0098 Reserved by Document

U0099 Reserved by Document

U0100 Lost Communication With ECM/PCM ‘A’

U0101 Lost Communication with TCM

U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module

U0103Lost Communication With Gear Shift Module

U0104 Lost Communication With Cruise Control Module

U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module

U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module

U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module

U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module

U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module

U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module

U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module ‘A’

U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module ‘B’

U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information

U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0115 Lost Communication With ECM/PCM ‘B’

U0116 Reserved by Document

U0117 Reserved by Document

U0118 Reserved by Document

U0119 Reserved by Document

U0120 Reserved by Document

U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module

U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module

U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module

U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module

U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module

U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module

U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module

U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module

U0129 Lost Communication With Brake System Control Module

U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module

U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module

U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module

U0133 Reserved by Document

U0134 Reserved by Document

U0135 Reserved by Document

U0136 Reserved by Document

U0137 Reserved by Document

U0138 Reserved by Document

U0139 Reserved by Document

U0140 Lost Communication With Body Control Module

U0141 Lost Communication With Body Control Module ‘A’

U0142 Lost Communication With Body Control Module ‘B’

U0143 Lost Communication With Body Control Module ‘C’

U0144 Lost Communication With Body Control Module ‘D’

U0145 Lost Communication With Body Control Module ‘E’

U0146 Lost Communication With Gateway ‘A’

U0147 Lost Communication With Gateway ‘B’

U0148 Lost Communication With Gateway ‘C’

U0149 Lost Communication With Gateway ‘D’

U0150 Lost Communication With Gateway ‘E’

U0151 Lost Communication With Restraints Control Module

U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module

U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module

U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module

U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module

U0156 Lost Communication With Information Center ‘A’

U0157 Lost Communication With Information Center ‘B’

U0158 Lost Communication With Head Up Display

U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module

U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module

U0161 Lost Communication With Compass Module

U0162 Lost Communication With Navigation Display Module

U0163 Lost Communication With Navigation Control Module

U0164 Lost Communication With HVAC Control Module

U0165 Lost Communication With HVAC Control Module

U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module

U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module

U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module

U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module

U0170 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor A’

U0171 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor B’

U0172 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor C’

U0173 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor D’

U0174 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor E’

U0175 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor F’

U0176 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor G’

U0177 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor H’

U0178 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor I’

U0179 Lost Communication With ‘Restraints System Sensor J’

U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module

U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module

U0182 Lost Communication With Lighting Control Module

U0183 Lost Communication With Lighting Control Module

U0184 Lost Communication With Radio

U0185 Lost Communication With Antenna Control Module

U0186 Lost Communication With Audio Amplifier

U0187 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ‘A’

U0188 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ‘B’

U0189 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ‘C’

U0190 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module ‘D’

U0191 Lost Communication With Television

U0192 Lost Communication With Personal Computer

U0193 Lost Communication With ‘Digital Audio Control Module A’

U0194 Lost Communication With ‘Digital Audio Control Module B’

U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module

U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module

U0197 Lost Communication With Telephone Control Module

U0198 Lost Communication With Telematic Control Module

U0199 Lost Communication With ‘Door Control Module A’

U0200 Lost Communication With ‘Door Control Module B’

U0201 Lost Communication With ‘Door Control Module C’

U0202 Lost Communication With ‘Door Control Module D’

U0203 Lost Communication With ‘Door Control Module E’

U0204 Lost Communication With ‘Door Control Module F’

U0205 Lost Communication With ‘Door Control Module G’

U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module

U0207 Lost Communication With Movable Roof Control Module

U0208 Lost Communication With ‘Seat Control Module A’

U0209 Lost Communication With ‘Seat Control Module B’

U0210 Lost Communication With ‘Seat Control Module C’

U0211 Lost Communication With ‘Seat Control Module D’

U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module

U0213 Lost Communication With Mirror Control Module

U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation

U0215 Lost Communication With ‘Door Switch A’

U0216 Lost Communication With ‘Door Switch B’

U0217 Lost Communication With ‘Door Switch C’

U0218 Lost Communication With ‘Door Switch D’

U0219 Lost Communication With ‘Door Switch E’

U0220 Lost Communication With ‘Door Switch F’

U0221 Lost Communication With ‘Door Switch G’

U0222 Lost Communication With ‘Door Window Motor A’

U0223 Lost Communication With ‘Door Window Motor B’

U0224 Lost Communication With ‘Door Window Motor C’

U0225 Lost Communication With ‘Door Window Motor D’

U0226 Lost Communication With ‘Door Window Motor E’

U0227 Lost Communication With ‘Door Window Motor F’

U0228 Lost Communication With ‘Door Window Motor G’

U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module

U0230 Lost Communication With Rear Gate Module

U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module

U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module

U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module

U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module

U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor

U0300 Internal Control Module Software Incompatibility

U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM

U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module

U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module

U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module

U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module

U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module

U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module

U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module

U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module

U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module

U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module

U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A

U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B

U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module

U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module

U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module

U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module

U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module

U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module

U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module

U0322 Software Incompatibility with Body Control Module

U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module

U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module

U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module

U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module

U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module

U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module

U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module

U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module

U0331 Software Incompatibility with Body Control Module ‘A’

U0400 Invalid Data Received

U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM

U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module

U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module

U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module

U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module

U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module

U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module

U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module

U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module

U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module

U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module

U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module ‘A’

U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module ‘B’

U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module

U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module

U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module

U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module

U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module

U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module

U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module

U0422 Invalid Data Received From Body Control Module

U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module

U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module

U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module

U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module

U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module

U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module

U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module

U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module

U0431 Invalid Data Received From Body Control Module ‘A’

U1000 Zentralsteuergerät für Komfortsysteme (J393) Keine Kommunikation

U1001 Zentralsteuergerät für Komfortsysteme (J393) unplausibles Signal

U1002 Zentralsteuergerät für Komfortsysteme (J393) Bitte Fehlerspeicher auslesen

U1003 Steuergerät für Anhängererkennung (J345) Keine Kommunikation

U1004 Steuergerät für Anhängererkennung (J345) unplausibles Signal

U1005 Steuergerät für Anhängererkennung (J345) Bitte Fehlerspeicher auslesen

U1006 NOX Sensor 1 Bank 1 keine Kommunikation

U1007 Steuergerät für Batterieüberwachung Bitte Fehlerspeicher auslesen

U1008 Diagnose-Interface für Datenbus (J533) Bitte Fehlerspeicher auslesen

U1009 Diagnose-Interface für Datenbus (J533) unplausible Botschaft

U1010 Steuergerät Elektrische Parkbremse Bitte Fehlerspeicher auslesen

 

Dit e-book is auteursrechtelijk beschermd, en mag niet worden gekopieerd, of gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van H-gen Trading, te Nederland.